EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Skip Navigation Links.
Okresowe
Data 2011-02-18
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2019 rok po korekcie

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020

Sprawozdanie finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Eko Export za 2019
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Eko Export za 2019
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
List do Akcjonariuszy 
Sprawozdanie z badania

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2019 

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności 
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Sprawozdanie z badania

Skonsolidowany raport za III kwartał 2019

Skonsolidowany raport za III kwartał 2019 

Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2019

Wybrane dane finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Eko Export
Sprawozdanie z działalności Grupy
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z badania jednostkowego SF
Sprawozdanie z badania skonsolidowanego SF

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 po korekcie

Sprawozdanie finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eko Export S.A. po korekcie

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018 rok po korekcie

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności 
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Sprawozdanie z badania
ze sprostowaniem z dnia 28.07.2019r.

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019

Sprawozdanie finansowe

Raport skonsolidowany za 2018

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Eko Export za 2018
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Eko Export za 2018
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
List do Akcjonariuszy 

Jednostkowy raport za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności
List do Akcjonariuszy
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018
Sprawozdanie finansowe

Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2018

Wybrane dane finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Eko Export
Sprawozdanie z działalności Grupy
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z badania

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018
Sprawozdanie finansowe

Raport skonsolidowany za 2017

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Eko Export za 2017
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Eko Export za 2017
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
List do Akcjonariuszy
Sprawozdanie z badania
Sprostowanie do Sprawozdania z badania wraz ze Sprawozdaniem BR

Jednostkowy raport za 2017 rok

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności
List do Akcjonariuszy
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Oświadczenie o rzetelności sprawozdania
Oświadczenie o wyborze firmy audytorskiej
Sprawozdanie z badnaia

Skonsolidowany raport za III kwartał 2017

Skonsolidowany Raport za III kwartał 2017

Skonsolidowany Raport okresowy za I półrocze 2017

Wybrane dane finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie Grupy
Jednostkowe sprawozdanie Eko Export S.A.
Oświadczenia Zarządu
Raport z przeglądu

Raport okresowy za I kwartał 2017
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe ESPI
Dodatkowe informacje
Pozostałe informacje

Raport okresowy za 2016 rok
Wprowadzenie do sprawozdania
Sprawozdanie finansowe
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia
List Zarządu do akcjonariuszy
Sprawozdanie Zarządu z działalności
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Oświadczenie o rzetelności sprawozdania
Oswiadczenie o wyborze biegłego rewidenta
Opinia biegłego rewidenta
Raport biegłego rewidenta

Raport okresowy za III kwartał 2016
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe - ESPI
Dodatkowe informacje
Pozostałe informacje

po korekcie
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe - ESPI
Dodatkowe informacje
Pozostałe informacje  

Raport okresowy za I półrocze 2016
Sprawozdanie finansowe - ESPI korekta
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe - ESPI
Dodatkowe informacje
Sprawozdanie z działalności Zarządu
Oświadczenie Zarządu - sprawozdanie
Oświadczenie Zarządu - biegły rewident
Raport biegłego z przeglądu sprawozdania

Raport okresowy za I kwartał 2016
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe - ESPI
Dodatkowe informacje
Pozostałe informacje

Raport okresowy za 2015 rok

Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe ESPI
Wprowadzenie do sprawozdania
List Zarządu do Akcjonariuszy
Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdania
Sprawozdanie z działalności Zarządu
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Opinia biegłego rewidenta
Raport biegłego rewidenta
Dodatkowe noty objaśniające
Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta

Raport okresowy za IV kwartał 2015
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe - ESPI
Dodatkowe informacje
Pozostałe informacje
po korekcie
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe - ESPI

Raport okresowy za III kwartał 2015
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe - ESPI
Dodatkowe informacje
Pozostałe informacje
po korekcie
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe - ESPI
Dodatkowe informacje

Raport okresowy za I półrocze 2015r
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe - ESPI
Sprawozdanie finansowe - ESPI korekta
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje - korekta
Sprawozdanie z działalności zarządu
Oświadczenie o rzetelności sprawozdania
Oświadczenie o wyborze biegłego rewidenta
Raport biegłego rewidenta

Raport okresowy za I kwartał 2015
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe - ESPI
Dodatkowe informacje do raportu
Pozostałe informacje do raportu

Raport okresowy za 2014 rok

Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe ESPI
Wprowadzenie do sprawozdania
List Zarządu do Akcjonariuszy
Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdania
Sprawozdanie z działalności Zarządu
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Opinia biegłego rewidenta
Raport biegłego rewidenta
Dodatkowe noty objaśniające
Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta

Raport okresowy za IV kwartał 2014
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe - ESPI
Dodatkowe informacje do raportu
Pozostałe informacje do raportu

Raport okresowy za III kwartał 2014
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe - ESPI
Dodatkowe informacje do raportu
Pozostałe informacje do raportu

Raport okresowy za I półrocze 2014r
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe - ESPI
Dodatkowe informacje
Sprawozdanie z działalności zarządu
Oświadczenie o rzetelności sprawozdania
Oświadczenie o wyborze biegłego rewidenta
Raport biegłego rewidenta

Raport okresowy za I kwartał 2014r.
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe - ESPI
Dodatkowe informacje do raportu
Pozostałe informacje do raportu

Raport okresowy za 2013 rok

Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe ESPI
Wprowadzenie do sprawozdania
List Zarządu do Akcjonariuszy
Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdania
Sprawozdanie z działalności Zarządu
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Opinia i raport biegłego rewidenta
Dodatkowe noty objaśniające
Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta


Raport okresowy za IV kwartał 2013r.
Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013r. - ESPI
Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013r.
Dodatkowe informacje do raportu za IV kwartał 2013r.
Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2013 r.


Raport okresowy za III kwartał 2013r.

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2013r. - ESPI
Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2013r.
Dodatkowe informacje do raportu za III kwartał 2013r.
Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2013 r.

Raport okresowy za I półrocze 2013

Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe - ESPI
Dodatkowe informacje
Sprawozdanie z działalności zarządu
Oświadczenie o rzetelności sprawozdania
Oświadczenie o wyborze biegłego rewidenta
Raport biegłego rewidenta

Raport okresowy za I kwartał 2013

Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe - ESPI
Dodatkowe informacje
Pozostałe informacje

Raport okresowy za 2012 rok

Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe - ESPI
Dodatkowe noty objaśniające
Wprowadzenie do sprawozdania
List Zarządu do Akcjonariuszy
Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdania
Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta
Sprawozdanie z działalności Zarządu
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Opinia i raport biegłego rewidenta

Raport okresowy za IV kwartał 2012

Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe - ESPI
Dodatkowe informacje
Pozostałe informacje

Sprawozdanie finansowe - korekta
Sprawozdanie finansowe - ESPI - korekta
Dodatkowe informacje - korekta

Raport okresowy za III kwartał 2012

Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe - ESPI
Dodatkowe informacje
Pozostałe informacje

Raport okresowy za I półrocze 2012

Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe - ESPI
Sprawozdanie z działalności Emitenta
Dodatkowe informacje
Raport biegłego z przeglądu sprawozdania
Oświadczenie Zarządu - sprawozdanie
Oświadczenie Zarządu - wybór biegłego

Raport okresowy za I kwartał 2012

Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe - ESPI
Dodatkowe informacje
Pozostałe informacje

Raport okresowy za rok 2011

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2011 rok.
Sprawozdanie finansowe korekta
Sprawozdanie finansowe - ESPI korekta
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego korekta
Dodatkowe noty objaśniające
Sprawozdanie Zarządu
List Zarządu do akcjonariuszy
Oświadczenie sprawozdanie
Oświadczenie o wyborze Biegłego Rewidenta
Opinia i Raport Biegłego Rewidenta
Ład korporacyjny 2011

Raport okresowy za IV kwartał 2011.

Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe - ESPI
Dodatkowe informacje
Pozostałe informacje

Raport okresowy za III kwartał 2011.

Sprawozdanie finansowe.
Sprawozdanie finansowe - ESPI.
Dodatkowe informacje.
Pozostałe informacje.

Raport okresowy za I półrocze 2011.

Sprawozdanie finansowe.
Sprawozdanie finansowe - ESPI.
Dodatkowe informacje.
Oświadczenie o wyborze biegłego rewidenta.
Oświadczenie sprawozdanie.
Sprawozdanie z działalności Spółki.
Raport z przeglądu sprawozdania.

Raport okresowy za I kwartał 2011.

Sprawozdanie finansowe.
Sprawozdanie finansowe - ESPI.
Dodatkowe informacje.
Pozostałe informacje.


Raport okresowy za rok 2010.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2010 rok.
Opinia biegłego rewidenta za 2010 rok.
Raport biegłego rewidenta za 2010 rok.
Oświadczenie sprawozdanie.
Oświadczenie o wyborze biegłego rewidenta.
List Zarządu do akcjonariuszy.
Sprawozdanie Zarządu.
Ład korporacyjny.
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
Sprawozdanie finansowe za 2010 rok.
Dodatkowe noty objaśniające.

Raport okresowy za IV kwartał 2010.

Sprawozdanie finansowe.
Informacja dodatkowa.
Pozostałe informacje.