EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Bliska eksploatacja złóż mikrosfery w Kazachstanie
Data 2011-12-13


EKO EXPORT SA przygotowuje się do rozpoczęcia eksploatacji złóż mikrosfery w Kazachstanie. Dostawy mikrosfery na poziomie 10 000 ton rocznie są spodziewane od maja - czerwca 2012 r.


Projekt Kazachstan – stan zaawansowania prac prowadzących do rozpoczęcia procesu eksploatacji złóż mikrosfery w Kazachstanie.


Finalizowane jest objęcie przez EKO EXPORT S.A. 51% udziałów w spółce TOO Eko Sphere KZ. Spółka prowadzi działania przygotowawcze w celu rozpoczęcia eksploatacji złóż mikrosfery na terytorium Kazachstanu.   
Proces wydobywczy surowca jest związany ze spalaniem węgla kamiennego w elektrowniach i transportem popiołu do specjalnych zbiorników wodnych, z których następnie prowadzone są tzw. połowy mikrosfery. 
Do połowów zostały wytypowane cztery krajowe elektrownie tworzące znaczące zasoby mikrosfery, z których pobrano próbki surowca. Wstępne badania wykazały, że znajdująca się na ich terenie mikrosfera spełnia kryteria pozwalające na ich wykorzystanie w procesie produkcyjnym w zakładach EKO EXPORT S.A.   
TOO Eko Sphere KZ jest w trakcie opracowania warunków technicznych, na podstawie których zostaną przyznane certyfikaty pochodzenia i zgodności towaru - jest to dokumentacja wymagana przez agencję celną przed rozpoczęciem eksportu do Polski. Równolege jest prowadzone postępowanie mające na celu oficjalną rejestrację mikrosfery jako produktu przemysłowego w Kazachstanie. 
Przeprowadzone zostały także rozmowy z potencjalnymi dostawcami urządzeń do stacjonarnej instalacji połowu mikrosfery. TOO Eko Sphere KZ znajduje się aktualnie na etapie analizy przedstawionych ofert. Urządzenia do stacjonarnej instalacji umożliwiają nieprzerwane, całoroczne prowadzenie połowów przez 24/h na dobę. 
Stan zaawansowania prac wskazuje na prawdopodobne rozpoczęcie dostaw mikrosfery do zakładu EKO EXPORT SA w Bielsku-Białej w miesiącach maj - czerwiec 2012 r. Poziom dostaw został wstępnie oszacowany na ok. 10 000 ton mikrosfery rocznie.