EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Skip Navigation Links.
Raporty - 2012 rok
Data 2012-01-11

Raporty bieżące za 2012 rok

Raport bieżący nr 50/2012
Potwierdzenie pierwszego zamówienia na szarą mikrosferę 500 mikronów od naszego amerykańskiego Partnera.

Raport bieżący nr 48/2012/k
Korekta raportu bieżącego nr 48/2012.

Raport bieżący nr 49/2012
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji.

Raport bieżący nr 48/2012
Zawiadomienie osób zobowiązanych o zbyciu akcji emitenta.

Raport bieżący nr 47/2012
Otrzymanie 3-letniego zamówienia na mikrosferę szarą od naszego Partnera z Hiszpanii.

Raport bieżący nr 46/2012
Podpisanie Memorandum pomiędzy Akimatem (Urzędem Miasta) Astana a Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 45/2012
Zawiadomienie osób zobowiązanych o nabyciu akcji emitenta.

Raport bieżący nr 44/2012
Informacja o zbyciu akcji własnych emitenta.

Raport bieżący nr 43/2012
Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący nr 42/2012
Podpisanie umów na wykonanie projektu technicznego i projektów roboczych urządzenia stacjonarnego (zakładu pozyskiwania mikrosfery) w Astanie.

Raport bieżący nr 41/2012
Otrzymanie potwierdzenia od dużego koncernu z branży budowlanej z Europy Zachodniej na odbiór mikrosfery.

Raport bieżący nr 40/2012
Otrzymanie informacji z Urzędu Miasta Astany w Kazachstanie dotyczącej stacjonarnego urzędzenia do pozyskiwania mikrosfery i terenu pod budowę tego obiektu.

Raport bieżący nr 39/2012
Podpisanie aneksu do umowy linii wielozadaniowej i aneksu do umowy ramowej.

Raport bieżący nr 37/2012
Zawarcie znaczącej umowy na dostawy mikrosfery - płatnej poprzez przekazanie dokumentacji technicznej (know-how).

Raport bieżący nr 36/2012
Ustalenie treśći Umowy o strategicznej współpracy pomiędzy Commercial Metals Company (USA) a Eko Export S.A. (Polska).

Raport bieżący nr 35/2012
Przyjęcie znaczącego zamówienia od dużej skandynawskiej firmy z branży wypełniaczy.

Raport bieżący nr 34/2012
Podpisanie Wieloletniej Umowy o Współpracy pomiędzy Partnerem z Europy a Eko Export S.A. oraz akcjonariuszami założycielami.

Raport bieżący nr 33/2012
Zmiana stanu posiadania akcji
Załącznik do raportu bieżącego nr 33/2012

Raport bieżący nr 32/2012
Parafowanie listu intencyjnego pomiędzy Partnerem z Europy a Eko Export SA oraz akcjonariuszami założycielami.

Raport bieżący nr 31/2012
Podpisanie umowy na wykonanie projektu technicznego, technologicznego i roboczego oraz doradztwa w zakresie wszelkich niezbędnych pozwoleń, certyfikatów itp. potrzebnych do budowy stacjonarnych do pozyskiwania mikrosfery bezpośrednio przy jej zrzucie do zbiornika wodnego.

Raport bieżący nr 30/2012
Nabycie udziałów w drugiej spółce w Kazachstanie.

Raport bieżący nr 29/2012
Nabycie udziałów w spółce w Kazachstanie.

Raport bieżący nr 28/2012
Informacja o nabyciu akcji wyemitowanych przez emitenta.

Raport bieżący nr 27/2012
Założenie kolejnej (trzeciej) spółki w Kazachstanie z większościowym udziałem Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 26/2012
Uruchomienie nowej innowacyjnej linii produkcyjnej nazwanej "linią do rozładunku, frakcjonowania i pakowania"

Raport bieżący nr 25/2012
Podpisanie umowy kredytu

Raport bieżący nr 24/2012
Zakończenie prac montażowych związanych z budową modułu surowca wraz z ładowarką

Raport bieżący nr 23/2012
Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 22/2012
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenie daty wypłaty dywidendy.

Raport bieżący nr 21/2012
Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25.05.2012 w sprawie wypłaty dywidendy.

Raport bieżący nr 20/2012
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 25.05.2012

Raport bieżący nr 19/2012
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.05.2012
Załącznik do raportu bieżącego nr 19/2012.

Raport bieżący nr 18/2012
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie poparcia propozycji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 16/2012
Złożenie wniosku o dofinansowanie UE projektu.

Raport bieżący nr 15/2012
Uchwała Zarządu GPW w sprawie umieszczenia Spółki Eko Export SA na liście sWIG80.

Raport bieżący nr 14/2012
List intencyjny dotyczący sprzedaży mikrosfery, marketingu i logistyki pomiędzy Partnerem amerykańskim a Eko Export.

Raport bieżący nr 13/2012
Zwołanie Zwyzajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 25.05.2012.

Dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się w na naszej stronie internetowej www.ekoexport.pl w zakładce Spółka/Walne Zgromadzenia.

Raport bieżący nr 12/2012
Wykaz inormacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku.
Załącznik: Wykaz raportów za 2011 rok.

Raport bieżący nr 11/2012
Zmiana terminu przekazania raportu rocznego (SA-R)

Raport bieżący nr 10/2012
List intencyjny z Partnerem z USA.

Raport bieżący nr 9/2012
Kolejna inwestycja w Kazachstanie.

Raport bieżący nr 8/2012
Podpisanie kontraktu na dostawy mikrosfery szarej mokrej.

Raport bieżący nr 7/2012
Korekta raportu bieżącego numer 6/2012.

Raport bieżący nr 6/2012
Inwestycja w Kazachstanie.

Raport bieżący nr 5/2012
Podpisanie umowy znaczącej.

Raport bieżący nr 4/2012
Podpisanie umowy znaczącej.

Raport bieżący nr 3/2012
Korekta zawiadomienia osoby zobowiązanej z dnia 03.02.2012.

Raport bieżący nr 2/2012
Zawiadomienie osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Raport bieżący nr 1/2012
Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku.