EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Skip Navigation Links.
Raporty - 2011 rok

Raporty bieżące w 2011 roku

Raport bieżący nr 68/2011
Podpisanie aneksu do umowy kredytu.

Raport bieżący nr 67/2011
Umowa użytkowania.

Raport bieżący nr 66/2011
Informacja od osób zobowiązanych.

Raport bieżący nr 65/2011
Informacja o nabyciu akcji wyemitowanych przez emitenta.

Raport bieżący nr 64/2011
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy.

Raport bieżący nr 63/2011
Planowane inwestycje Emitenta na rynkach Europy Wschodniej.

Raport bieżący nr 62/2011
Otrzymanie zamówienia na I półrocze 2012 od zachodnio-europejskiego koncernu działającego w branży wypełniaczy.

Raport bieżący nr 61/2011
Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący nr 60/2011
Złożenie wniosku na budowę modułu transportu surowca oraz zakup wózka widłowego (ładowarki) jako element unowocześnienia procesu produkcji mikrosfer.

Raport bieżący nr 59/2011
Podpisanie porozumienia na dostawy mikrosfery 150 mikronów na lata 2012-2013 dla dużego koncernu z branży budowlanej z Europy Zachodniej.

Raport bieżący nr 58/2011
Zawarcie umowy na zagospodarowanie i odbiór mikrosfery z krajowej dużej Grupy Energetycznej.

Raport bieżący nr 57/2011
Rezygnacja ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz obiektu (budynek C).

Raport bieżący nr 56/2011
Podpisanie aneksu do kontraktu na dostawy mokrej mikrosfery w 2011 roku.

Raport bieżący nr 55/2011
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2011.

Raport bieżący nr 54/2011
Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii J.

Raport bieżący nr 53/2011
Uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji EKO EXPORT S.A.

Raport bieżący nr 52/2011
Zmiana prognozy zysku na rok 2011.

Raport bieżący nr 51/2011
Informacja o zakończeniu subskrypcji akcji serii J.

Raport bieżący nr 50/2011
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału i zmian w statucie.

Raport bieżący nr 49/2011
Zmiana prognozy przychodów na rok 2011.

Raport bieżący nr 48/2011
Otrzymanie kolejnego (zwiększonego) zamówienia od firmy ELKEM A.S. Minerals.

Raport bieżący nr 47/2011
Podpisanie wieloletniej umowy z Partnerem z Kazachstanu na eksploatację lagun z mikrosferą.

Raport bieżący nr 46/2011
Zmiana stanu posiadania akcji.
Załącznik do raport nr 46/2011

Raport bieżący nr 45/2011
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji na okaziciela serii I Spółki Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 44/2011
Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii I.

Raport bieżący nr 43/2011
Podpisanie kontraktu na dostawy mikrosfery mikrosfery dla zachodnio - europejskiego koncernu działającego w branży wypełniaczy.

Raport bieżący nr 42/2011
Uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji EKO EXPORT S.A.

Raport bieżący nr 41/2011
Podpisanie kontraktu na dostawy mikrosfery dla niemieckiej firmy FAIST CHEM (zakład w Polsce)

Raport bieżący nr 40/2011
Uzupełnienie raportu bieżącego numer 38/2011

Raport bieżący nr 39/2011
Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 38/2011
Zakup akcji przez strategicznego Partnera w zakresie dostaw surowców

Raport bieżący nr 37/2011
Otrzymanie zamówienia z firmy ELKEM A.S. Minerals

Raport bieżący nr 36/2011
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oraz obiektu ( budynek C ) nieprzydatnego do potrzeb działalności Spółki

Raport bieżący nr 35/2011
Podpisanie kontraktu rocznego z dużą grupą surowcową z Europy Zachodniej

Raport bieżący nr 34/2011
Zmiana stanu posiadania akcji

Załącznik do raportu bieżącego nr 34/2011
Oświadczenie o zmianie posiadania akcji

Raport bieżący nr 33/2011
Zakończenie procesu modernizacji zakładu i uzyskane efekty

Raport bieżący nr 32/2011
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2011

Załącznik do raportu bieżącego nr 32/2011
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2011

Raport bieżący nr 31/2011
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 27.06.2011

Raport bieżący nr 30/2011
Informacja o zakończeniu subskrypcji akcji serii I.

Raport bieżący nr 29/2011
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału i zmian w statucie.
Statut Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 28/2011
Podpisanie rocznego kontraktu z firmą OMEGA MINERALS - Niemcy

Raport bieżący nr 26/2011
Podpisanie kontraktu na zakup mikrosfery białej mokrej.

Raport bieżący nr 25/2011
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 27 czerwca 2011r.

Raport bieżący nr 24/2011/k
Korekta tytułu raportu bieżącego nr 24/2011 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.

Raport bieżący nr 24/2011
Podpisanie listu intencyjnego zmierzającego do wieloletniej eksploatacji złóź mikrosfery w Kazachstanie.

Raport bieżący nr 23/2011
Podpisanie umowy znaczącej z Partnerem z branży wydobywczej ropy naftowej.

Raport bieżący nr 22/2011
Podpisanie umowy znaczącej.

Raport bieżący nr 21/2011
Rejestracja przez Sąd zmian w statucie.

Raport bieżący nr 20/2011
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu unijnego.

Raport bieżący nr 19/2011
Podpisanie aneksu do umowy kredytu.

Raport bieżąy nr 18/2011
Podpisanie listu intencyjnego zmierzającego do wieloletniej eksploatacji złóż mikrosfery w Kazachstanie.

Raport bieżący nr 17/2011
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I kwartał 2011.

Raport bieżący nr 16/2011
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku.
Wykaz raportów w 2010r.

Raport bieżący nr 15/2011
Zmiana terminu przekazania raportu rocznego (SA-R)

Raport bieżący nr 14/2011
Uchwały podjęte na NWZ w dniu 19.04.2011
załącznik do Raportu bieżącego nr 14/2011

Raport bieżący nr 13/2011
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 19.04.2011

Raport bieżący nr 11/2011
Podpisanie dwóch kontraktów sześcioletnich na dostawy mikrosfery mokrej i "suchej".

Raport bieżący nr 10/2011
Otrzymanie nowego zamówienia od Amerykańskiego Partnera na II kwartał 2011r.

Raport bieżący nr 9/2011
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 19.04.2011.

Raport bieżący nr 8/2011
Podpisanie aneksu do kontraktu z międzynarodowym koncernem z branży odlewniczej, o którym była mowa w raporcie bieżącym nr 2/2010 z dnia 28.12.2010 r.

Raport bieżący nr 7/2011
Podpisanie aneksu do kontraktu na próbne dostawy z nowym Partnerem z Europy Wschodniej mikrosfery "suchej" szarej o którym była mowa w raporcie nr 6/2011.

Raport bieżący nr 6/2011
Podpisanie kontraktu na próbne dostawy z nowym Partnerem z Europy Wschodniej mikrosfery "suchej" szarej.

Raport bieżący nr 5/2011
Kontrakt na zakup 1000 ton mikrosfery "suchej".

Raport bieżący nr 4/2011
Pięcioletni kontrakt ramowy na dostawy mikrosfery szarej mokrej.

Raport bieżący nr 3/2011
Zmiana terminu raportu okresowego za IV kwartał 2010.

Raport bieżący nr 2/2011
Korekta prognozy finansowej na rok 2010.

Raport bieżący nr 1/2011
Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku.