EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Informacja Zarządu
Data 2012-09-28

Bielsko-Biała, dn. 28.09.2012

Informacja Zarządu do raportu bieżącego nr 37/2012

Eko Export od 2002 roku rozpoczęło proces modernizacji zakładu. W początkowej fazie był on finansowany ze środków własnych rodziny Bokunów, ale tuż przed wejściem Spółki na rynek New Connect , pierwsze pieniądze uzyskane ze sprzedaży akcji w całości zostały przeznaczone na nową linię mieszania, która następnie została opatentowana.

Na chwilę obecną Eko Export S.A. dysponuje dwoma innowacyjnymi liniami produkcyjnymi. Pierwszą – modernizowaną i unowocześnioną linię suszącą połączoną następnie z linią mieszania o wydajności ca 35 tys. ton rocznie oraz drugą linię (uruchomioną ostatnio) do mikrosfery suchej o prawie identycznej wydajności.

Łącznie więc zakład w Bielsku-Białej może produkować 70 tys. ton mikrosfery.
Interesującą sprawą jest, że do tej produkcji możemy używać:
- mikrosfery mokrej (o wilgotności do 40%) – na „starej” linii produkcyjnej
- mikrosfery mokrej i wilgotnej (o wilgotności do 5-6%) – na „starej” linii produkcyjnej w połączeniu z linią mieszania
- mikrosfery suchej lub „prawie” suchej (o wilgotności 2-3%) – na „nowej” linii produkcyjnej.

Takich możliwości produkcyjnych, tj. takich mocy produkcyjnych i możliwości użycia do produkcji różnych surowców (w tym o różnej wilgotności) nikt nie posiada.

I to jest olbrzymia wartość, ale aby to powstało Eko wydało bardzo dużo pieniędzy a Zarząd poświęcił na to dużo czasu. Powstała dokumentacja techniczna, know-how oraz pateny są bardzo łakomym kąskiem dla firm, które do takich rozwiązań technicznych i technologicznych musiałyby dochodzić latami ponosząc też bardzo duże koszty. Fakty te zostały dostrzeżone bardzo szybko przez największych graczy na rynku mikrosfer i stąd ich wizyty w Polsce.

Jeśli dodamy jeszcze do tego komputerowy program sterujący produkcją, obejmujący badanie próbek oznaczonych przy pomocy kodów kreskowych, itp. który powstawał w Spółce przez kilka lat – to jest to kolejny „klocek” w naszej układance.

W ostatnim czasie kupiliśmy know-how na urządzenia stacjonarne oraz na nasze zamówienie został wykonany projekt urządzenia suszącego przez renomowaną firmę z Europy Zachodniej.
Do tego posiadamy wszelkie projekty budowlane, projekty hal produkcyjnych, rysunki techniczne dotyczące np. fundamentów pod maszyny i urządzenia, wyliczone zapotrzebowanie na energię elektryczną, gaz itp. – czyli praktycznie posiadamy prawie kompletne dokumentacje techniczne na maszyny i urządzenia oraz dokumentacje budowlane potrzebne do budowy fabryk pozyskujących mikrosferę. Dlatego wydaje się nam, że nastał czas by pieniądze wydane na te wszystkie opracowania wróciły do Spółki z pewnym zyskiem.

Nasi eksperci techniczni oraz Zarząd są przekonani, że wartość aportu rzeczowego w nowe przedsięwzięcie poza granicami Polski w postaci dokumentacji technicznych, know-how, patentów i dokumentacji budowlanej ma wartość min. 6-8 mln euro.

To jest już duża kwota. Urządzenia i dokumentacje można dzielić lub łączyć na różne sposoby (podobnie jak klocki lego) uzyskując w zależności od potrzeb różne oczekiwane efekty.

Oczywiście wybór dokumentacji do sprzedaży musi być prowadzony ostrożnie oraz bardzo selektywnie i tak to planujemy ewentualnie robić. Urządzenia najnowszej generacji na razie na pewno nie będą sprzedawane za gotówkę choć takie zapytania już mamy.
Nie wykluczamy w przyszłości jakiejś innej formy współpracy z ewentualnymi znaczącymi Partnerami na rynku mikrosfer i np. wniesienia do wspólnego przedsięwzięcia w postaci aportu rzeczowego (odpowiednio wycenionego) naszej myśli technicznej a Partner wniesie np. równowartość w gotówce a pozyskaną mikrosferę będziemy dzielić wg ustalonych warunków.

Ponieważ takie sytuacje mogą nastąpić, dlatego Zarząd stoi na stanowisku, że wyjaśnienie problemu Akcjonariuszom jest jego obowiązkiem. Równocześnie zapewniamy, że każda ewentualna sprawa sprzedaży technologii będzie gruntownie analizowana i oceniana.

 

Prezes Zarządu – Jacek Dziedzic                       Dyrektor ds. rozwoju – Zbigniew Bokun