EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Skip Navigation Links.
Raporty - 2013 rok
Data 2013-01-02
Raporty bieżące za 2013 rok.

Raport bieżący 105/2013
Podpisanie aneksu do umowy linii wielozadaniowej.
Raport bieżący 104/2013
Rejestracja przez Sąd zmiany struktury kapitału zakładowego Spółki.
Raport bieżący 103/2013
Korekta wielkości przychodów na 2013r.
Raport bieżący 102/2013
Wstępne przychody za II półrocze 2013r.
Raport bieżący 101/2013
Podjęcie uchwały  przez KDPW S.A  w sprawie zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych  akcji zwykłych na okaziciela serii K.
Raport bieżący 100/2013
Zamówienie na mikrosferę biała i szarą na 2014r. od Partnera ze Skandynawii.
Raport bieżący 99/2013
Podpisanie umowy o współpracy z Partnerem z USA na dostawy mikrosfery głównie dla przemysłu ropy i gazu
Raport bieżący 98/2013
Podpisanie porozumienia z Cofermin Rohstoffe GmbH & Co.KG. na sprzedaż mikrosfer produkowanych przez Eko Export S.A
Raport bieżący 97/2013
Wybór biegłego rewidenta.
Raport bieżący 95/2013 -korekta
Podpisanie umowy na zakup stacji transformatorowej wraz z tymczasowym podłączeniem energii elektrycznej.
Raport bieżący 96/2013
Umowa na wbijanie pali żelbetonowych i prace z tym związane pod fundamenty stacjonarnego zakładu pozyskiwania mikrosfery w Astanie.
Raport bieżący 95/2013
Podpisanie umowy na zakup stacji transformatorowej wraz z tymczasowym podłączeniem energii elektrycznej.
Raport bieżący 94/2013
Podpisanie umowy na badanie  dynamiczne nośności pali żelbetonowych pod fundament.
Raport bieżący nr 93/2013
Potwierdzenie zamówienia na dostawy mikrosfery szarej 150 mikronów w ramach zawartego kontraktu.
Raport bieżący nr 92/2013
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu unijnego.
Raport bieżący 91/2013
Zawiadomienie osób zobowiązanych o zbyciu akcji emitenta.
Raport bieżący 90/2013
Zamówienie przesiewacza do mikrosfery współpracującego z urządzeniem suszącym i modułem pakującym.
Raport bieżący 89/2013
Podpisanie umowy na usługi budowlane na terenie budowy zakładu stacjonarnego do pozyskiwania mikrosfery w Astanie.
Raport bieżący 88/2013
Podpisanie umowy na montaż ogrodzenia na terenie budowy zakładu stacjonarnego do pozyskiwania mikrosfery w Astanie.
Raport bieżący 87/2013
Zamówienie suszarki bębnowej dla zakładu stacjonarnego pozyskiwania mikrosfer w Astanie.
Raport bieżący 86/2013
Zmiana stanu posiadania akcji.
Raport bieżący nr 85/2013 - korekta 
Zmiana stanu posiadania akcji - korekta.
Raport bieżący nr 85/2013
Zmiana stanu posiadania akcji.
Raport bieżący nr 84/2013
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału i zmian w statucie.
Statut Eko Export S.A.
Raport bieżący nr 83/2013
Podpisanie umowy na usługi budowlane na terenie budowy zakładu stacjonarnego do pozyskiwania mikrosfery w Astanie
Raport bieżący nr 82/2013
Zmiana w wieloletniej umowie o współpracy na rynku Ameryki Północnej. 
Raport bieżący nr 81/2013
Potwierdzenie zamówienia od koncernu z branży metalurgicznej, zakład produkcyjny w Niemczech na mikrosferę białą 500 mikronów.
Raport bieżący nr 80/2013
Podpisanie umowy na usługi budowlane na terenie budowy zakładu stacjonarnego do pozyskiwania mikrosfery w Astanie.
Raport bieżący nr 79/2013
Podpisanie umowy z Partnerem holenderskim z branży wydobywczej ropy naftowej.
Raport bieżący nr 78/2013 
Inwestycja w Astanie ( Kazachstan) – zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfery.
Raport bieżący nr 77/2013
Inwestycja w Astanie ( Kazachstan) – zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfery.
Raport bieżący nr 76/2013
Udzielenie pełnomocnictw na rozszerzenie patentu o nazwie „Instalacja do pozyskiwania mikrosfery z wodno-popiołowego potoku TEC” na rzecz Eko Export S.A. na kolejne kraje tj. Federację Rosyjską i Ukrainę.
Raport bieżący nr 75/2013
Zakończenie subskrypcji akcji serii K Eko Export S.A.
Raport bieżący nr 74/2013
Przyjęcie kolejnego zamówienia od Partnera ze Skandynawii.
Raport bieżący nr 73/2013
Przyjęcie kolejnego zamówienia od Partnera ze Skandynawii.
Raport bieżący nr 72/2013
Zamówienie na mikrosferę szarą od Partnera z branży samochodowej w Europie.
Raport bieżący nr 71/2013
Podjęcie uchwały przez Zarząd Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
Raport bieżący nr 70/2013
Zamknięcie kapitału docelowego.
Raport bieżący nr 69/2013
Rozpoczęcie procedury podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego.
Raport bieżący nr 68/2013
Wstępne przychody ze sprzedaży za III kw. 2013r.
Raport bieżący nr 67/2013
Potwierdzenie kolejnego zamówienia dla dużej firmy niemieckiej z branży wypełniaczy.
Raport bieżący nr 66/2013
Końcowa zapłata za przekazamie Praw Autorskich urządzenia o nazwie "Instalacja do pozyskiwania mikrosfery z wodno-popiołowego potoku TEC" na rzecz Eko Export S.A.
Raport bieżący nr 65/2013
Zmiana stanu posiadania akcji.
Raport bieżący nr 64/2013
Podpisanie aneksu do umowy linii wielozadaniowej.
Raport bieżący nr 63/2013
Potwierdzenie kolejnego zamówienia dla dużej firmy niemieckiej z branży wypełniaczy.
Raport bieżący nr 62/2013
Przyjęcie kolejnego zamówienia od Partnera ze Skandynawii.
Raport bieżący nr 61/2013
Złożenie dokumentów do Państwowego Instytutu Własności Intelektualnej Ministerstwa Sprawiedliwości Kazachstanu.
Raport bieżący nr 60/2013
Zmiana stanu posiadania akcji.
Załącznik do raportu bieżącego nr 60/2013
Raport bieżący nr 59/2013/k
Korekta raportu bieżącego nr 59/2013
Raport bieżący nr 59/2013 
Przyjęcie kolejnego zamówienia od Partnera ze Skandynawii.
Raport bieżący nr 58/2013
Polityka dywidendowa EKO EXPORT S.A.
Raport bieżący nr 57/2013
Podpisanie umowy z Rzecznikiem Patentowym na przygotowanie i złożenie wniosku na wydanie patentu na wzór użytkowy „ Instalacja do pozyskiwania mikrosfery z wodno-popiołowego potoku TEC”.

Raport bieżący nr 56/2013
Kolejne zwiększenie zamówienia od Partnera z branży wydobyczej ropy naftowej.

Raport bieżący nr 55/2013
Inwestycje w Astanie (Kazachstan) - zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfery.

Raport bieżący nr 54/2013
Zwiększenie zamówienia od Partnera z branży wydobyczej ropy naftowej.

Raport bieżący nr 53/2013
Przyjęcie kolejnego zamówienia od Partnera ze Skandynawii.

Raport bieżący nr 52/2013
Inwestycje w Astanie (Kazachstan) - zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfery.

Raport bieżący nr 51/2013
Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za 2013 rok.
Raport bieżący nr 50/2013
Inwestycje w Astanie (Kazachstan) - zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfery.
Raport bieżący nr 49/2013
Akceptacja jakości produktu oraz oferty cenowej Eko Exportu przez Partera z branży wydobywczej ropy naftowej i gazu.

Raport bieżący nr 48/2013
Przyjęcie kolejnego zamówienia od Partnera ze Skandynawii.

Raport bieżący nr 47/2013
Podpisanie umowy na zakup praw autorskich do projektu urządzeń stacjonarnych do pozyskiwania mikrosfery.

Raport bieżący nr 46/2013
Wstępne przychody ze sprzedaży za I półrocze 2013r.

Raport bieżący nr 45/2013
Potwierdzenie zamówienia dla dużej firmy niemieckiej z branży wypełniaczy.

Raport bieżący nr 44/2013
Zamówienie na mikrosferę szarą od Partnera z branży samochodowej w Europie.

Raport bieżący nr 43/2013
Otrzymanie zamówienia od zachodnio-europejskiego koncernu z branży wypełniaczy.

Raport bieżący nr 42/2013
Inwestycja w Astanie (Kazachstan) - zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfery.

Raport bieżący nr 41/2013
Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący nr 40/2013
Przyjęcie kolejnego zamówienia od Partnera ze Skandynawii.

Raport bieżący nr 39/2013
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 12.06.2013r.

Raport bieżący nr 38/2013
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12.06.2013r.
Załącznik do raportu bieżącego nr 38/2013

Raport bieżący nr 37/2013
Inwestycja w Astanie (Kazachstan) - zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfery.

Raport bieżący nr 35/2013
Podpisanie 3-letniego kontraktu na dostawę mikrosfery szarej frakcji 150 mikronów.

Raport bieżący nr 34/2013
Uzyskanie zgody Urzędu Miasta w Bielsku-Białej na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Raport bieżący nr 33/2013
Dostawa próbna dla Partnera z branży samochodowej w Europie.

Raport bieżący nr 32/2013
Dostawa partii mikrosfery do prób przemysłowych dla Partnera z branży samochodowej w Europie.

Raport bieżący nr 31/2013
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 12.06.2013r.

Dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonaruszy znajdują się na naszej stronie internetowej www.ekoexport.pl w zakładce Spółka/Walne zgromadzenia.

Raport bieżący nr 30/2013
Podpisanie umowy z nową spółką w Europie (G).

Raport bieżący nr 29/2013
Przyjęcie kolejnego zamówienia od Partnera ze Skandynawii.

Raport bieżący nr 28/2013
Inwestycje w Astanie (Kazachstan) - zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfery.

Raport bieżący nr 27/2013
Podpisanie aneksu do umowy linii wielozadaniowej.

Raport bieżący nr 26/2013
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku.
Załącznik do raportu nr 26/2013

Raport bieżący nr 25/2013
Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2012 rok.

Raport bieżący nr 24/2013
Podpisanie umowy z nową spółką w Europie Wschodniej.

Raport bieżący nr 23/2013
Zmiana terminu przekazania raportu za I kwartał 2013r.

Raport bieżący nr 22/2013
Inwestycja w Astanie (Kazachstan) - zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfery.

Raport bieżący nr 21/2013
Inwestycja w Astanie (Kazachstan) - zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfery.

Raport bieżący nr 20/2013
Nabycie udziałów w nowej spółce w Europie Wschodniej.

Raport bieżący nr 19/2013
Przyjęcie kolejnego zamówienia od Partnera ze Skandynawii.

Raport bieżący nr 18/2013
Przyjęcie kolejnego zamówienia od Partnera ze Skandynawii.

Raport bieżący nr 17/2013
Przyjęcie zamówienia z dużej skandynawskiej firmy z branży wypełniaczy.

Raport bieżący nr 16/2013
Podpisanie wieloletniej umowy o współpracy na rynku Ameryki Północnej.

Raport bieżący nr 15/2013
Potwierdzenie zamówienia na II kwartał 2013 od zachodnio-europejskiego koncernu działającego w branży wypełniaczy.

Raport bieżący nr 14/2012
Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2012
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 13/2013
Informacja o zbyciu akcji własnych emitenta.

Raport bieżący nr 12/2013
Otrzymanie wyników badań dotyczących ilości mikrosfery w popiołach elektrowni Astana TEC-2.

Raport bieżący nr 11/2013
Podpisanie umowy znaczącej z Partnerem z branży wydobywczej ropy naftowej.

Raport bieżący nr 10/2013
Zawiadomienie osób zobowiązanych o zbyciu akcji emitenta.

Raport bieżący nr 9/2013
Otrzymanie zgody na dzierżawę terenu pod budowę stacjonarnego zakładu do pozyskiwania mikrosfery w Astanie (Kazachstan).

Raport bieżący nr 8/2013
Prognoza przychodów i zysku netto na rok 2013.

Raport bieżący nr 7/2013
Zawiadomienie osób zobowiązanych o zbyciu akcji emitenta.

Raport bieżący nr 6/2013
Informacja o zbyciu akcji własnych emitenta.

Raport bieżący nr 5/2013
Podpisanie umowy na połów mikrosfery metodami tradycyjnymi pomiędzy Astana Energia S.A. a spółką Eko Sphere KZ Sp. z o.o. na rok 2013.

Raport bieżący nr 4/2013
Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
Załącznik do raportu 4/2013

Raport bieżący nr 3/2013
Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza spółki PZU Asset Management S.A. w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
Załącznik do raportu nr 3/2013

Raport bieżący nr 2/2013
Podpisanie Memorandum pomiędzy Ałmatyńskimi Stacjami Elektrycznymi S.A. (AO AIES) i TOO Eko Micrspheres Almaty (TOO EMA).

Raport bieżący nr 1/2013
Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku.