EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Informacja Zarządu dotycząca kolejnej modernizacji w zakładzie producyjnym w Bielsku-Białej.
Data 2013-10-30
Wykonanie kolejnej modernizacji w zakładzie produkcyjnym w Bielsku –Białej.

Jak już informowaliśmy naszych Akcjonariuszy, we wrześniu i październiku br. w Bielsku – Białej odbyliśmy szereg spotkań z Partnerami z branży przemysłowej, wydobywczej ropy naftowej i gazu oraz metalurgii. 
Spotkania takie są zazwyczaj końcowym etapem rozmów telefonicznych, wymiany korespondencji elektronicznej,  badań laboratoryjnych próbek dostarczonych przez EKO itp., które trwają przeciętnie od 2 - 6 miesięcy.
Podobne rozmowy prowadziliśmy i nadal prowadzimy z naszymi stałymi odbiorcami, jak również z kolejnymi potencjalnymi odbiorcami z branży ropy naftowej i gazu.
Szczególnie interesujące informacje otrzymaliśmy od naszych ostatnich rozmówców z branży ropy naftowej i gazu, z branży metalurgicznej oraz od naszego Partnera z Holandii, który przez cały 2013 rok dostarczał z dużym sukcesem nasz produkt dla przemysłu wydobywczego ropy i gazu. Jesteśmy przekonani, że dostawy do tego klienta w 2014r. będą znacząco wyższe.
Chcemy podkreślić, że ten odbiorca otrzymywał mikrosferę szarą, która spełnia bardzo rygorystyczne normy tej branży.
Po konsultacjach z technikami tych firm odpowiedzialnymi za produkt końcowy doszliśmy do wniosku, że istnieje możliwość uplasowania na rynku nowych, przez nikogo na świecie nieprodukowanych, wyrobów o bardzo dobrych właściwościach, wysoce oczekiwanych przez te dwie branże.
Dlatego po wykonaniu laboratoryjnych próbek, które zostały zatwierdzone przez Partnerów, przystąpiliśmy pod koniec września do projektu, a następnie modernizacji naszej najnowszej linii produkcyjnej, by móc seryjnie produkować te nowe wyroby.
Dla przypomnienia informujemy, że zakład w Bielsku-Białej posiada 3 linie produkcyjne o łącznej mocy 70 tyś. ton/rocznie. Na tą wielkość składa się „stara” linia susząca (na mikrosferę mokrą) o wydajności ca 17 tyś. ton/rocznie, współpracująca z linią mieszania (według patentu EKO) na mikrosferę „prawie suchą”, o wydajności ca 18 tyś. ton rocznie, – co daje razem ca 35 tyś. ton/rocznie.
W połowie 2012r. uruchomiliśmy nową linię (naszego pomysłu) – bardzo nowoczesną o dużej wydajności ca 6 ton/ godz. dla mikrosfery suchej o wydajności ca 35 tyś ton/rocznie.
By sprostać nowym wymaganiom stawianym przez tak interesujące i potrzebujące ogromnych ilości mikrosfery branże, jak metalurgia oraz ropa naftowa i gaz, zmodernizowaliśmy naszą nową linię w ten sposób, że dodaliśmy dodatkowy drugi moduł zasypujący wraz z nitką transportu pneumatycznego oraz z zespołem filtrów. Powoduje to, że na tak skonfigurowanej linii możemy obecnie mieszać np. mikrosferę biała z szarą z bardzo duża dokładnością, otrzymując oczekiwany przez technologów skład chemiczny mikrosfery, wymaganą krzywą ziarnową itp.
Całkowity koszt inwestycji to ca 270 tyś złotych.
Nasi konkurenci w Chinach i w Rosji to wyłącznie firmy suszące mikrosferę, dostarczające jedną standardową (najtańszą) frakcję 500 mikronów. Tak, więc przewaga technologiczna EKO dalej się zwiększa, a w zasadzie tych firm z nami nie można porównywać, gdyż one tylko suszą mikrosferę najczęściej przypadkowo zmieszaną z różnych lagun, bez żadnej możliwości wpływu na poprawę jej jakości, jak też bez żadnych możliwości dopasowania jej do potrzeb końcowego odbiorcy. Nowo otrzymane produkty już od listopada będą dostarczane próbnie do naszych nowych klientów, a od 2014r. dostawy powinny być realizowane w dużym zakresie.
Jeśli do tego dodamy stale zwiększający się udział bardzo trudnych w produkcji, ale opłacalnych finansowo drobnych frakcji ( 80 mikronów do 150 mikronów) to jesteśmy przekonani, że marża netto w 2014 r. będzie rosła.

Prezes Zarządu Jacek Dziedzic
Dyrektor ds. rozwoju biznesu – Zbigniew Bokun