EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Wizyta kolejnego Partnera z USA w Bielsku-Białej.
Data 2013-11-15
W dniu 13-14 listopada w siedzibie spółki w BB obyła się bardzo interesująca i konstruktywna wizyta kolejnego potencjalnego Partnera z USA.

                                                                                                 Bielsko-Biała, 15.11.2013r.

Wizyta kolejnego Partnera z USA w Bielsku-Białej.

W dniu 13-14 listopada w siedzibie spółki w BB obyła się bardzo interesująca i konstruktywna wizyta kolejnego potencjalnego Partnera z USA.
Jest on pionierem w branży mikrosfer na rynku amerykańskim,  a w szczególności w branży ropy naftowej.
Już w roku 1979 opracował sposób zastosowania mikrosfery przy budowie odwiertów ropy naftowej wdrożonych przez Halliburton Services.
Wiedza na temat mikrosfery oraz jej zastosowanie w przemyśle wydobywczym ropy naftowej i gazu jaką dysponuje, jest imponująca, a nadzwyczajna znajomość rynku i firm na tym rynku działających jest też nie do przecenienia.
Można śmiało powiedzieć, że jego wiedza dotycząca  tego rynku jest rozległa, a znajomość firm działających w tej branży jest bardzo szeroka.
Dlatego też jego wysoka ocena dokonań Eko Export jest dla nas bardzo ważna.
Podkreślił, że osiągnęliśmy to czego jemu nie udało się dokonać a mianowicie  zbudowanie bardzo dużych mocy produkcyjnych w wysokości 70 tys. ton rocznie, wprowadzenie Spółki na Giełdę i uzyskanie wysokich stóp zwrotu kapitału w wieloletnim okresie.
Ponadto, wskazał iż w świetle dokonanej  krzyżowej wymianie akcji z właścicielami lagun mikrosfery na całym świecie czyni naszą ofertę bardzo atrakcyjną.
Posiadanie patentu i budowa pierwszych na świecie stacjonarnych fabryk pozyskujących olbrzymie, nie osiągalne dla innych tego typu przedsiębiorstw,  ilości mikrosfery o niespotykanej czystości i świetnych parametrach fizyko-chemicznych stawia nas w wyjątkowo uprzywilejowanej pozycji jakiej nie ma i długo nie będzie mieć żadna firma z branży na świecie.
Wyraził chęć nawiązania natychmiastowej współpracy  z Eko na rynku Ameryki Płn. i Płd.
Po zapoznaniu się z dotychczasową działalnością naszego nowego amerykańskiego Partnera uznaliśmy, że taka współpraca może rozpocząć nowy bardzo atrakcyjny etap działania Spółki na wciąż rozwijającym się rynku mikrosfery.
Nasz gość szybko wskazał braki, które posiadamy.  Ustalono iż Eko musi niezwłocznie  dokonać zakupu drogiego  ale niezbędne wyposażenia naszego laboratorium badawczego, by wykonywać badania specyficzne dla  zastosowań surowca w  przemyśle wydobywczym ropy i gazu.
Urządzenie to zostanie zamówione przez naszego Partnera w przyszłym tygodniu, dołoży on wszelkich starań by oprogramowanie było w języku polskimi. Zobowiązał się również przeszkolić naszych pracowników.
W przypadku konieczności wykonania  bardziej skomplikowanych badań,  gdzie niezbędne są już bardziej kosztowne specjalistyczne urządzenia,  będziemy mogli korzystać  z laboratorium Partnera gdzie badania będą wykonywane w szybkim tempie, maksymalnie krótkim terminie kilku dni.
Partner posiada dużą bazę magazynową zlokalizowaną na terenie USA m.in. w następujących stanach: Tennessee, Texas i New Jersey.
Ustalono, że w najbliższym czasie nastąpi podpisanie porozumienia – kontraktu- dokładnie  określającego warunki współpracy, jak też wielkość zakupu mikrosfery na rynek obu Ameryk. Strony doszły do przekonania, że konieczna jest budowa marki (nazwy handlowej) pod jaką mikrosfera Eko będzie na tamtym rynku sprzedawana.
Niestety pierwsza, spontanicznie, wybrana nazwa EKOMICROSPHERA jest już zastrzeżona dla pewnego rodzaju mikrosfery szklanej produkowanej przez firmę amerykańską i dlatego będzie wybrana inna nazwa.
Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie nowej marki przy pomocy Amerykańskiego Partnera, posiadającego taką wiedzę oraz doświadczenie na tym rynku, nastąpi szybko.
Nasz produkt stanie się identyfikowalny, co pozwali na jeszcze większe zmaksymalizowanie zysku.
Pierwszy etap współpracy rozpocznie się praktycznie od zaraz, gdyż Partner otrzymał od nas kilkanaście próbek mikrosfery, które za kilka dni przebada. Wyraził również  chęć szybkiego zakupu pierwszych partii surowca.
Drugi najważniejszy etap nastąpi po uruchomieniu naszej fabryki w Astanie gdzie ilości, powtarzalność surowca i jego właściwości fizyko-chemiczne predestynują nas do roli głównego dostawcy dla największych firm w branży ropy naftowej i gazu. Rozmowy z tymi firmami nasz nowy Partner rozpocznie jeszcze w listopadzie br.
Dalsza częścią drugiego etapu będzie budowa 2-ch kolejnych instalacja na nowych lagunach w Kazachstanie, starannie wyselekcjonowanych pod kątem potrzeb przemysłu ropy naftowej i gazu.
Te działania po nowej emisje akcji zostały znacznie przyspieszone i ich finalizacja, w ocenie Zarządu, jest już w końcowej fazie realizacji.
Wg. oceny naszego Partnera zrealizowanie tego trudnego i ambitnego programu spowoduje ogromne zainteresowanie największych  światowych firm z branży wydobywczej ropy i gazu - produktem Eko Export.
Uważa on też, że dotychczasowi rozdrobnieni , mali dostawcy z Chin i Indii zostaną praktycznie z tej branży wyeliminowani. Widzi też  inne zastosowania mikrosfery w przemyśle wydobywczym, nad którymi będziemy w następnej kolejności wspólnie pracować.

Dyrektor ds. rozwoju biznesu – Zbigniew Bokun