EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Skip Navigation Links.
Raporty - 2014 rok
Data 2014-01-03
Raporty bieżące za 2014r.

Raport bieżący nr 72/2014 z 30.12.2014
Korekta prognozy wyników finansowych za 2014r.

Raport bieżący nr 71/2014 z 10.12.2014
Rejestracja Spółki - córki Eko Export S.A. w Kazachstanie - Eko Innovations KZ z siedzibą w Karagandzie.

Raport bieżący nr 70/2014/k z 09.12.2014
Korekta raportu bieżącego numer 70/2014.

Raport bieżący nr 70/2014 z 09.12.2014
Podpisanie aneksu do kontraktu zfirmą Halliburton.

Raport bieżący nr 69/2014 z 08.12.2014
Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący nr 68/2014 z 08.12.2014
Uruchomienie linii technologicznej do pozyskiwania mikrosfery przy elektrowni w Astanie w systemie sterowania ręcznego.

Raport bieżący nr 67/2014 z 05.12.2014
Korekta prognozy wyników finansowych za 2014r.

Raport bieżący nr 66/2014 z 14.11.2014
Informacja o zbyciu akcji wyemitowanych przez Emitenta.

Raport bieżący nr 65/2014 z 04.11.2014
Podjęcie decyzji w sprawie rozpoczęcia rozruchu linii technologicznej do pozyskiwania mikrosfery w zakładzie w Astanie.

Raport bieżący nr 64/2014 z 23.10.2014
Rejestracja przez Sąd zmian w statucie.

Raport bieżący nr 63/2014 z 17.10.2014
Dzień wypłaty dywidendy.

Raport bieżący nr 62/2014 z 24.09.2014
Podpisanie umowy dotyczącej doradztwa w zakresie wdrażania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Eko Export S.A. oraz w zakresie analiz inwestycyjnych i modeli finansowych.

Raport bieżący nr 61/2014 z 23.09.2014
Zawarcie umowy kredytu.

Raport bieżący nr 60/2014 z 18.09.2014
Informacja o zbyciu akcji wyemitowanych przez Emitenta.

Raport bieżący nr 59/2014 z 16.09.2014
Nawiązanie współpracy z renomowaną firmą doradczą (jedną z "Wielkiej Czwórki") w celu pozyskiwania silnego Partnera biznesowego z USA.

Raport bieżący nr 58/2014 z 15.09.2014
Informacja o zbyciu akcji wyemitowanych przez Emitenta.

Raport bieżący nr 57/2014 z 05.09.2014
Zawiadomienie osób zobowiązanych o zbyciu akcji emitenta.

Raport bieżący nr 56/2014 z 05.09.2014
Informacja o zbyciu akcji wyemitowanych przez Emitenta.

Raport bieżący nr 55/2014 z 29.08.2014
Uruchomienie linii suszenia mikrosfery w fabryce w Astanie.

Raport bieżący nr 54/2014 z 20.08.2014
Uchwały podjęte na Nazwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.08.2014
Podjęte uchwały

Raport bieżący nr 53/2014 z 20.08.2014
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 20.08.2014

Raport bieżący nr 52/2014 z 18.08.2014
Podpisanie Memorandum (Listu intencyjnego) dotyczącego budowy zakładu stacjonarnego do pozyskiwania mikrosfery wg patentu i dokumentacji technicznej Eko Export na lagunie elektrowni Ekibastus GRES - 1 należącej do Holdingu Energetycznego Samruk-Energo S.A.

Raport bieżący nr 50/2014 z 24.07.2014
Proponowana zmiana statutu.

Raport bieżący nr 49/2014 z 24.07.2014
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zromadzenia Eko Export S.A. na dzień 20 siepnia 2014.

Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Spółka/Walne zgromadzenia.

Raport bieżący nr 48/2014 z 01.07.2014
Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący nr 47/2014 z 01.07.2014
Stan zaawansowania prac na budowie stacjonarnego zakładu do pozyskiwania mikrosfery w Astanie.

Raport bieżący nr 46/2014 z 20.06.2014
Zwiększone zamówienie od zachodnio-europejskiego koncernu działającego w branży wypełniaczy.

Raport bieżący nr 45/2014 z 18.06.2014
Otrzymanie zamówienia od zachodnio-europejskiego koncernu z branży wypełniaczy.

Raport bieżący nr 44/2014 z 13.06.2014
Podpisanie listu zaangażowania z amerykańskim funduszem inwestycyjnym.

Raport bieżący nr 43/2014 z 29.05.2014
Otrzymanie Patentu na wzór użytkowy pt. „Instalacja do pozyskiwania mikrosfery z wodno – popiołowego potoku TEC” na rzecz Eko Export S.A. na Ukrainie

Raport bieżący nr 42/2014 z 28.05.2014
Otrzymanie zamówienia od koncernu z branży metalurgicznej, zakład produkcyjny w Cleveland (Ohio) USA.

Raport bieżący nr 41/2014 z 23.05.2014
Informacja o zbyciu akcji wyemitowanych przez Emitenta.

Raport bieżący nr 40/2014 z 22.05.2014
Inwestycja w Astanie – realizacja płatności za przesiewacz do mikrosfery współpracujący z urządzeniem suszącym i modułem pakującym

Raport bieżący nr 39/2014 z 20.05.2014
Zawiadomienie osób zobowiązanych o zbyciu akcji emitenta.

Raport bieżący nr 38/2014 z 13.05.2014
Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13.05.2014 w sprawie wypłaty dywidendy.

Raport bieżący nr 37/2014 z 13.05.2014
Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 13.05.2014

Raport bieżący nr 36/2014 z 13.05.2014
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.05.2014r.
Załącznik do raportu

Raport bieżący 34/2014 z 06.05.2014
Inwestycja w Astanie (Kazachstan) – realizowanie kolejnych płatności na wykonanie i montaż 3 rezerwuarów o pojemności 470 m3 oraz na przygotowanie fundamentów i pali pod urządzenie suszące wewnątrz hali.
Raport bieżący 33/2014 z 05.05.2014
Inwestycja w Astanie ( Kazachstan) – podpisanie umowy na dostawę dwóch kompresorów śrubowych i sześciu pomp do przetłaczania mieszaniny wodno- popiołowej.
Raport bieżący 32/2014 z 28.04.2014
Zawarcie umowy przeniesienia własności nieruchomości z przeznaczeniem na budowę nowego zakładu produkcyjnego w  Bielsku-Białej.
Raport bieżący 31/2014 z 24.04.2014
Otrzymanie Patentu na wzór użytkowy pt. „Instalacja do pozyskiwania mikrosfery z wodno – popiołowego potoku TEC” na rzecz Eko Export S.A.
Raport bieżący 30/2014 z 22.04.2014
Inwestycja w Astanie (Kazachstan) – końcowa płatność za wyprodukowanie hali o powierzchni ca 2000 m2.
Raport bieżący 29/2014 z 17.04.2014
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie poparcia propozycji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
Raport bieżący 28/2014 z 17.04.2014
Proponowana zmiana statutu Emitenta.
Raport bieżący 27/2014 z 17.04.2014
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 13.05.2014r.
Dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Spółka/Walne zgromadzenia.
Raport bieżący 26/2014 z 16.04.2014
Decyzja Zarządu co do rekomendowania  wypłaty dywidendy.
Raport bieżący 25/2014 z 09.04.2014
Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2013 rok.
Raport bieżący 24/2014 z 08.04.2014
Zamówienie suszarki bębnowej dla zakładu stacjonarnego pozyskiwania mikrosfer w Astanie.
Raport bieżący 23/2014 z 04.04.2014
Inwestycja w Astanie – dot. układu zasypowego do suszarki bębnowej wraz z towarzyszącymi jej urządzeniami zasypowymi.
Raport bieżący 22/2014 z 01.04.2014
Wstępne przychody za I kwartał 2014r.
Raport bieżący 21/2014 z 27.03.2014
Inwestycja w Astanie (Kazachstan) - podpisanie umowy na wyprodukowanie i montaż hali o pow. ca 2000 m2.
Raport bieżący 20/2014 z 20.03.2014
Inwestycja w Astanie – dot. układu zasypowego do suszarki bębnowej wraz z towarzyszącymi jej urządzeniami zasypowymi.
Raport bieżący 19/2014 z 17.03.2014
Prognoza wyników finansowych na 2014r.
Raport bieżący 18/2014 z 12.03.2014
Zawarcie umowy warunkowej  zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na  budowę nowego zakładu produkcyjnego w Bielsku- Białej.
Raport bieżący 17/2014 z 07.03.2014
Inwestycja w Astanie ( Kazachstan) – podpisanie umowy na wykonanie i montaż 3-ch ostatnich wielkogabarytowych rezerwuarów o pojemności 470 m3.
Raport bieżący 16/2014 z 03.03.2014
Zamówienie suszarki bębnowej dla zakładu stacjonarnego pozyskiwania mikrosfer w Astanie.
Raport bieżący 15/2014 z dnia 21.02.2014
Podjęcie uchwały  przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie  w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
Raport bieżący 14/2014 z dnia 21.02.2014
Inwestycja w Astanie ( Kazachstan) – zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfery.
Raport bieżący 13/2014 z dnia 17.02.2014
Inwestycje w Astanie (Kazachstan) - zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfery.
Raport bieżący 12/2014 z dnia 14.02.2014
Podjęcie uchwały  przez KDPW S.A.  w sprawie zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych  akcji zwykłych na okaziciela serii A.
Raport bieżący 11/2014 z dnia 13.02.2014
Podpisanie umowy ramowej na dostawę mikrosfer z firmą Halliburton Global Limited na mikrosferę biała 300 mikronów i szarą  450 mikronów.
Raport bieżący 10/2014 z dnia 29.01.2014
Kolejne zamówienie na mikrosferę białą od zachodnio-europejskiego koncernu działającego w branży wypełniaczy.
Raport bieżący 9/2014 z dnia 28.01.2014
Zakończenie prac fundamentowych na budowie stacjonarnego zakładu pozyskiwania mikrosfery w Astanie
Raport bieżący 8/2014 z dnia 27.01.2014
Potwierdzenie zamówienia na I półrocze 2014 od zachodnio-europejskiego koncernu działającego w branży wypełniaczy.
Raport bieżący 7/2014 z dnia 23.01.2014
Informacja o zbyciu akcji wyemitowanych przez Emitenta.
Raport bieżący 6/2014 z dnia 17.01.2014
Podjęcie uchwały  przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie  w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K.
Raport bieżący 5/2014 z dnia 08.01.2014
Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku
Raport bieżący 4/2014 z dnia 07.01.2014
Uzupełnienie raportu bieżącego Nr 3/2014 z dnia 07.01.2013r. dotyczącego zawiadomienia osób zobowiązanych o zbyciu akcji Emitenta.
Raport bieżący 3/2014 z dnia 07.01.2014
Zawiadomienie osób zobowiązanych o zbyciu akcji Emitenta
Raport bieżący 2/2014 z dnia 03.01.2014
Informacja o nabyciu akcji wyemitowanych przez emitenta
Raport bieżący 1/2014 z dnia 03.01.2014
Umowa na wbijanie pali żelbetowych i prace związane z budową  fundamentów dla  zakładu do pozyskiwania mikrosfery w Astanie.