EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Wizyta Partnera z Hiszpanii w Bielsku-Białej.
Data 2014-05-28
W dniu wczorajszym, tj. 27 maja br. w siedzibie firmy odbyło się bardzo interesujące spotkanie z Partnerem z Hiszpanii.
Nasza Spółka w 2011 roku rozpoczęła współpracę z hiszpańską firmą z branży wypełniaczy.
W 2011 roku sprzedaliśmy temu Partnerowi ponad 500 ton mikrosfery szarej.
W latach 2011-2013 ze względu na kryzys w Hiszpanii, głównie w branży budowlanej, sprzedaż mikrosfery stale się zmniejszała.

Od początku roku 2014 nasz hiszpański Partner zmienił strategię działania i zaprzestał sprzedaży najtańszej mikrosfery frakcji 500 mikronów, a rozpoczął prace badawcze z dwoma branżami, tj. branżą specjalistycznych farb i tynków natryskowych oraz branżą materiałów ognioodpornych stosujących bardzo trudną w produkcji frakcję 80 i 150 mikronów. W połowie stycznia przesłaliśmy do Hiszpanii wiele próbek mikrosfer od 80 do 170 mikronów, głównie mikrosfery białej. Badania laboratoryjne, a następnie próby przemysłowe wypadły pozytywnie.

W dniu wczorajszym ustaliliśmy wspólnie następujące dostawy na rynek hiszpański, jak też najbardziej istotne parametry fizyczno-chemiczne:
- mikrosfera szara 80 mikronów – roczne zapotrzebowanie 400 ton dla przemysłu farb i lakierów specjalistycznych
- mikrosfera biała 150-170 mikronów – roczne zapotrzebowanie 400 ton dla przemysłu tynkarskiego
- mikrosfera biała 500 mikronów o specjalistyczne krzywej ziarnowej – 600 ton dla przemysłu materiałów ogniotrwałych
- mikrosfera biała 80 mikronów – roczne zapotrzebowanie 400 ton jako dodatek do farb.
Jest jeszcze jedna frakcja szarej mikrosfery, której ilości i ceny zostaną ustalone w ciągu dwóch miesięcy.
Na powyższe dostawy ustalono stałe ceny od II-go półrocza 2014 roku do końca 2015 roku.

Nasz hiszpański Partner zapoznał się dokładnie z naszą kontrolą jakości, jak też pracą naszego laboratorium. Jakość i powtarzalność produktów Eko Exportu została wysoko oceniona. Pragniemy zwrócić uwagę naszych akcjonariuszy, że mikrosfer frakcji 80 mikronów w ilościach przemysłowych nie produkuje żaden znany nam producent.

Jeśli chodzi o produkcję mikrosfery 150-170 mikronów tylko my potrafimy uzyskać tak duże ilości tych produktów dzięki uruchomionej w 2013 roku linii produkcyjnej naszego pomysłu. W najbliższym czasie podpiszemy stosowne porozumienia i od drugiego półrocza 2014 roku rozpoczniemy współpracę.

Ceny najdrobniejszych frakcji mikrosfery są około 30-40% droższe od ceny standardowej frakcji 500 mikronów. Na rynku mikrosfer, mikrosfera biała frakcji 80 mikronów w ilościach powyżej 100 ton/rocznie to zupełny ewenement.

Jesteśmy przekonani, że zapotrzebowanie na drobne frakcje mikrosfery białej będzie stale się zwiększało a po uruchomieniu naszej fabryki w Astanie, Eko Export stanie się głównym, jeśli nie jedynym dostawcą tego ekskluzywnego produktu na świecie.

Należy podkreślić, że tempo pracy nad zastosowaniem nowych rodzajów mikrosfer w przemyśle było wyjątkowo szybkie, gdyż od rozpoczęcia prób do pierwszych zamówień upłynie zaledwie 6 miesięcy.