EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Spotkanie w Holdingu Samruk-Energo dotyczące budowy stacjonarnego urządzenia do pozyskiwania mikrosfery przy elektrowni GRES-1 w Ekibastusie i związane z tym inne działania.
Data 2014-09-17
W dniu 16 września 2014 roku w Astanie w siedzibie Holdingu Samruk-Energo odbyło się robocze spotkanie dotyczące budowy stacjonarnego urządzenia do całorocznego pozyskiwania mikrosfery wg patentu i dokumentacji technicznej Eko Export S.A. przy lagunie w elektrowni GRES-1 w Ekibastsie oraz innych działań koniecznych, by Projekt ten zrealizować kompleksowo.

Samruk-Energo reprezentowali:
- Satkalijew Almasadam Majdanowicz- prezes zarządu
- Moldabajew Kanysz Tanirbjergenowicz- zastępca prezesa zarządu
- Tjutjebajew Serik Suinbekowicz- kierownik wydziału „Generacja”
Eko Export S.A. reprezentował Prezes Zarządu – Jacek Dziedzic.

Omówiono bardzo szczegółowo cały Projekt, a w szczególności jego fragment tj. budowę fabryki w Ekibastusie wg naszej dokumentacji.

Prezes Jacek Dziedzic zaprezentował Projekt w całościowym wymiarze zaczynając od przedstawienia światowego rynku mikrosfery, największych potencjalnych odbiorców oraz ewentualne zagrożenia. Temat rynku mikrosfery był Naszym kazachskim Partnerom zupełnie nieznany.

Pan Jacek Dziedzic przedstawił opracowanie przygotowane na nasze zamówienie przez renomowaną firmę doradczą BAA Polska, które w szczególności dotyczyło wspólnego przedsięwzięcia w Kazachstanie, a sygnalizowało tylko sprawy światowego rynku mikrosfery.

Nasz wspólny Projekt w Ekibastusie sprawi, że na rynku pojawi się pod koniec 2015 roku olbrzymia ilość mikrosfery w szacowanej ilości 45 000- 50 000 ton rocznie, obliczona metodą ilości spalanego węgla w ciągu roku w elektrowni GRES-1.

Wspólnie ustalono w czasie spotkanie, iż należy zrobić dokładniejsze badania metodą pobierania próbek i to zostanie zlecone Instytutowi Naukowemu w Kazachstanie. Wtedy może się okazać, że ilości mikrosfery mogą być większe. Jeszcze nikt do tej pory na świecie nie potrafił w jednym roku, z jednej laguny pozyskać tak dużych, powtarzalnych ilości mikrosfery, jak wspólnie planujemy to zrobić z Samruk-Energo.

Na obecną chwilę najłatwiejszą sprawą powinno być wybudowanie fabryki w Ekibastusie, gdyż praktycznie będzie to powiększona wersja naszego zakładu w Astanie. By tak dużą ilość mikrosfery uplasować na rynku konieczne jest dotarcie głównie do branży wydobywczej ropy naftowej i gazu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Płn.

Na spotkaniu Prezes poinformował naszych kazachskich Partnerów o podpisaniu umowy z firmą doradczą z „Wielkiej Czwórki”, która ma siedzibę w Nowym Jorku, a prace nad pozyskaniem Partnera w USA zostały już rozpoczęte.

Nasz doradca na rynku amerykańskim ma możliwość szybkiego i bezpośredniego dotarcia do osób decyzyjnych w największych światowych spółkach wydobywczych z sektora ropy naftowej i gazu poprzez osoby desygnowane do relacji z danymi Spółkami (GRP) oraz wieloletnią współpracę m.in. przy projektach strategicznych oraz akwizycyjnych.

Przekazaliśmy też stronie kazachskiej informacje dotyczące inwestycji Eko Exportu w Polce.
Aby wspólny Projekt budowy stacjonarnego zakładu pozyskiwania mikrosfery w Ekibastusie mógł wystartować w IV kwartale 2015 roku, prócz zapewnienia zbytu mikrosfery tam pozyskanej na rynku USA, konieczna jest budowa w Polsce bazy magazynowej wraz z nową linią produkcyjną o wydajności ca 50-60 tys. ton rocznie, tak by ta nowa fabryka była gotowa również w IV kwartale 2015r.

Prezes Jacek Dziedzic poinformował Ich, że nieruchomość pod budowę zakładu w Bielsku-Białej została już zakupiona, trwają prace koncepcyjne i przygotowania do rozpoczęcia budowy. Na ten cel Spółka posiada już zapewnione finansowanie ze strony Deutsche Banku Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Cały kompleksowy sposób przygotowania inwestycji w Kazachstanie i w Polsce, jak też działania na rynku USA dotyczące pozyskania Partnera strategicznego i związanego z tym rozwiązania problemu zbytu mikrosfery zyskał uznanie i pełną aprobatę Prezesa Zarządu Samruk-Energo Pana Satkalijewa Almasadama Majdanowicza.

Plany pracy z Samruk-Energo na najbliższy okres przewidują przeprowadzenie dodatkowych badań ilości mikrosfery (które mogą potrwać nawet kilka miesięcy), podpisanie wieloletniej umowy oraz założenie Spółki celowej.

Ten wspólny Projekt z tak znaczącym Partnerem jaki jest Holding Samruk-Energo jest dla naszej Spółki olbrzymim wyzwaniem a jego pełna realizacja będzie miała wymierne skutki ekonomiczne jak też będzie potwierdzeniem słuszności strategii nakreślonej przez Zarząd Eko Exportu.

Prezes Zarządu – Jacek Dziedzic