EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Eko Export SA wśród 100 najlepszych spółek giełdowych III Edycji Rankingu TSR - Złota Akcja Biznes.pl
Data 2014-09-26
25 września 2014 br. w Sali Notowań warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników najnowszej edycji corocznego, prestiżowego rankingu TSR – Złota Akcja Biznes.pl

W tabeli liderów spółek z MiS80 TSR Złota Akcja Biznes.pl w latach 2011-2013 - Eko Export SA uzyskało drugie miejsce z wynikiem 450%.
 

W ogólnym rankingu, wśród liderów III Edycji TSR Złota Akcja Biznes.pl w latach 2011-2013 Eko Export SA uplasowało się na czwartej pozycji osiągając wynik 450%.

 

TSR – to ranking dotyczący spółek z GPW, oparty na amerykańskiej metodzie, związanej z budowaniem wartości firmy dla akcjonariuszy (VBM). TSR - Złota Akcja Biznes.pl - to nagroda dla najlepszych spółek giełdowych, za okres ostatnich 3 lat i 10 lat, uznając, że są to dwie perspektywy czasowe, które pozwalają na ocenę skutecznej realizacji strategii firmy.

 

TSR1.jpg

Fot. Biznes.pl

Warto wspomnieć o metodologii rankingu.

W celu stworzenia rankingu spółek giełdowych posłużono się całkowitą stopą zwrotu dla akcjonariuszy (Total Shareholder Return), która jest popularnym wskaźnikiem. Pozwala ona ocenić umiejętność kreowania wartości dla akcjonariuszy przez przedsiębiorstwo w danym okresie. Jest to miernik łączący dwie perspektywy, z których analizuje się wyniki przedsiębiorstwa - wewnętrzną oraz zewnętrzną. Decyzje spółki o wypłaconej gotówce, podziale bądź łączeniu nominalnej wartości akcji są podejmowane wewnątrz organizacji i są komunikowane na zewnątrz jako fakt (perspektywa wewnętrzna). Zewnętrzna perspektywa jest oparta o kurs akcji ustalany na wolnym rynku i uwzględnia poglądy dużej grupy inwestorów giełdowych.

Więcej informacji na:

http://biznes.pl/wiadomosci/raporty/100-najlepszych-spolek-gieldowych-iii-edycja-ranki,5658532,1,5109811,565,news-detal.html

tsr2.jpg 

Fot. Biznes.pl