EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Strategia działania Spółki na lata 2014- 2016 i jej realizacja na koniec września b.r.
Data 2014-09-30

Szanowni Akcjonariusze,
W związku z dużymi spadkami kursu akcji naszej Spółki  i związanymi z tym pytaniami wyjaśniamy co następuje:
 
Eko Export SA przyjęło bardzo ambitna i trudna strategie działania na lata 2014-2016.
 
A. Głównym elementem tej strategii jest inwestycja w Astanie.

Składa sie ona z dwóch części. Część pierwsza to linia suszenia, która została już uruchomiona. Jest to nasze autorskie opracowanie, nie stosowane w takiej konfiguracji nigdzie na świecie.
Drugi element, część technologiczna, która jest już prawie na ukończeniu to pierwsza na świecie instalacja do całorocznego pozyskiwania mikrosfery według naszego patentu i naszej dokumentacji technicznej pozwalająca pozyskiwać bardzo duże ilości mikrosfery, powtarzalnej o niespotykanej dotąd czystości.
Są to parametry nieosiągalne dla konkurencji.
Cała fabryka jest budowana z własnych środków.
Od czasu raportu za 1 półrocze 2014r. gdzie całkowity koszt inwestycji wynosił 21,8 mln zł, to na dzień 30.09.2014 r. koszt ten wynosi 26,8 mln zł, a inwestycja ta nie jest jeszcze ukończona.
Ten naprawdę duży wysiłek inwestycyjny przyniesie Spółce w niedalekiej przyszłości wymierne korzyści finansowe, jak też znacząco zwiększy przewagę nad konkurencją.
Jak już Państwa informowaliśmy od 2015 roku będziemy konsolidowali bilanse naszej Spółki -córki w Kazachstanie i Eko Export w Polsce. Ta część naszej, jeszcze raz podkreślamy, bardzo ambitnej strategii niedługo będzie zrealizowana a efekty będą widoczne już od 2015 roku.
 
B. Drugi bardzo ważny element strategii Eko to dostęp do największych lagun z mikrosfera na świecie.

Jak Państwo wiecie inwestycja w Astanie spowodowała, że Eko Export już podpisała z największym Holdingiem Energetycznym w Kazachstanie memorandum na budowę kolejnego zakładu przy elektrowni GRES-1 w Ekibastusie. Laguna przy tej elektrowni należy do największych na świecie.
Obecnie trwają prace związane z powołaniem wspólnej Spółki -celowej do realizacji tego zadania, jak też wybór lokalizacji pod budowę nowego wspólnego zakładu.
Ta kolejna inwestycja będzie już zadaniem dużo łatwiejszym niż budowa prototypowej instalacji w Astanie. Praktycznie projekty techniczne są gotowe, nabyliśmy też duże doświadczenie z wyborem podwykonawców, tak więc prace przy budowie kolejnego zakładu będą postępowały zdecydowanie szybciej. Jeśli uwzględnimy, że koszty patentu i dokumentacji są już poniesione a ilość pozyskiwanej mikrosfery może być nawet 3 krotnie większa, to wtedy łatwo można ocenić skalę i efektywność tego przedsięwzięcia.
Kolejne tego typu instalacje w Kazachstanie są już przygotowywane i jeśli będzie tylko taka potrzeba może szybko nastąpić finalizacja tych projektów.
 
C. Już do projektowanej fabryki w Ekibastusie niezbędna jest równoległa inwestycja w Polsce, która została już zapoczątkowana poprzez zakup terenu pod budowę nowego zakładu.
Trwają też intensywne prace przygotowawcze do rozpoczęcia tej inwestycji.
 
D. Kolejnym bardzo ważnym ogniwem tej strategii jest znalezienie Partnera z USA , który zabezpieczy odbiór dużych ilości mikrosfery głownie dla branży ropy naftowej i gazu (ale nie tylko) na wiele światowych rynków, dotyczy to oczywiście planowanych kolejnych instalacji.
Spółka prowadzi w tym kierunku wielotorowe działania mające na celu dotarcie do największych odbiorców mikrosfery głównie z USA i przedstawienie im naszego projektu w Astanie. Jak Państwo już wiecie poprzez firmę doradcza ( jedna z "Wielkiej Czwórki" ) prowadzona jest aktualnie duża kampania informacyjna na terenie USA .
W połowie września przesłany został  do największych  firm amerykańskich skrócony materiał informacyjny przedstawiający działanie EKO w Polsce i Kazachstanie.
Gotowe jest również kompletne memorandum informacyjne, które będzie przedstawione już tylko wyselekcjonowanym potencjalnym inwestorom po podpisaniu stosownych dokumentów o zachowaniu poufności .
Te działania przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem, ale wyprzedzając już ewentualne pytania Akcjonariuszy informujemy, że muszą one trwać przynajmniej kilka miesięcy.
 
Szanowny Państwo, widać chyba wyraźnie, że strategia Eko Exportu nie jest łatwa.

Mogliśmy równie dobrze po roku 2013 przyjąć zachowawczą taktykę wzrostu 20-30% rok do roku i zadowolić sie powolnym podbijaniem rynku mikrosfery w Europie.
Zdecydowaliśmy się na bardziej ambitne plany i zamierzamy je zrealizować pomimo krytycznych, czy wręcz złośliwych komentarzy na forach internetowych, o czym informują nas nasi Akcjonariusze. Informacje te opierają się na domysłach, zawierają informacje nieprawdziwe co prowadzi do zafałszowania rzeczywistego obrazu sytuacji Spółki. Jednakże taka jest nieodzowna cecha forów internetowych, a znaczny poziom anonimowości użytkowników nie ułatwia walki z tym zjawiskiem. Wydaje nam się wręcz, że ewentualna próba intensywnej akcji prawnej na tym froncie mogłaby przynieść skutek odwrotny od zamierzonego, byłaby bowiem pożywką dla kolejnych teorii spiskowych, które starałyby się "wyjaśnić" czemu akurat teraz spółka zdecydowała się na takie kroki i dlaczego pozwy sądowe pojawiają się w jednych, a nie są składane w innych przypadkach. Stąd nasza powściągliwość.

Proszę wziąć pod uwagę, że Eko Export na rynku mikrosfer jest obecne od prawie 30 lat.
Wtedy tym tematem zaczął się zajmować Pan Zbigniew Bokun. Od około 15 lat rynkiem mikrosfery, jej pozyskiwaniem i uszlachetnianiem zajmuje się Pan Jacek Dziedzic a od około 10 lat pomaga w tym Pan Igor Bokun przewodniczący Rady Nadzorczej.

Zespół o tak dużym stażu i takim doświadczeniu w branży jest gwarancją sukcesu.

Potrzebna jest nam tylko jeszcze odrobina zaufania do naszych planów i poczynań z Państwa strony i mamy nadzieje, że te nasze wyjaśnienia się do tego przyczynią.
 

Prezes Zarządu Jacek Dziedzic