EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Zastosowanie mikrosfery ceramicznej przy produkcji proppantów otoczonych żywicą i ewentualna rola Eko Exportu na tym szalenie perspektywicznym nowym rynku.
Data 2014-10-14
W związku z bardzo dynamicznym rozwojem procesów szczelinowania przy wydobywaniu gazu łupkowego w ostatniej dekadzie nastąpił gwałtowny wzrost zapotrzebowania na proppanty. Liczba dostawców proppantów wzrosła od 2000 roku z zaledwie garstki do ponad 50 producentów proppantów piaskowych, ceramicznych oraz otoczonych żywicą.

Szacowane ilości wykorzystywanych proppantów wzrosło dziesięciokrotnie od 2000 roku.

Ponieważ większość proppantów jest obecnie wykorzystywana w szczelinowaniu hydraulicznym odwiertów gazu niekonwencjonalnego, obniżone ceny gazu ziemnego mają tendencję do utrzymywania pułapu cen, jakie mogą oferować dostawcy proppantów.

Marże dostawców proppantów są niewielkie przy wymogu stabilnej, wysokiej jakości produkcji i dystrybucji olbrzymich ilości aby utrzymać zyskowność przedsięwzięcia.

W 2011 roku jedna z wiodących firm proppantów z USA rozwinęła i opatentowała proces użycia mikrosfery ceramicznej jako „szablonu” powłoki dla nanomateriałów, tworząc bardzo mocną mikrosferę otoczoną materiałem żywicznym o strukturze muszli. Proppant jest idealnie sferyczny oraz mocny, ponieważ jest z ceramiki a także lekki, ponieważ kulka mikrosfery jest w środku wypełniona gazem, co czyni go nadrzędnym w porównaniu do większości proppantów.

Ma też bardzo niską gęstość co jest zaletą przy szczelinowaniu hydraulicznym odwiertów. Dodatkowym warunkiem jest, by mikrosfera nie pochodziła z Chin i Indii.

Szczelinowanie odwiertów potrzebuje olbrzymich ilości tego typu proppantów otoczonych żywicą podobną do tych używanych przy cementowaniu jeśli nawet nie większe. Ten proppant jest bardzo drogi w porównaniu do innych, dlatego jest to towar „Premium”.
Oczywiście wymogi krzywej ziarnowej dla tej produkcji są technicznie trudne do wykonania, ale dzięki naszej nowej linii technologicznej jesteśmy w stanie taki produkt oferować.

Od pewnego czasu prowadzimy negocjacje w sprawie dostaw tych specjalnych, trudnych do wykonania frakcji na rynek Ameryki Płn.

Mamy też zapytania w tej sprawie ze strony producenta proppantów z Emiratów Arabskich.
By sprostać tym ostrym wymogom konieczne jest uruchomienie naszej fabryki w Astanie, która będzie pozyskiwała bardzo duże ilości mikrosfery prawie w 100% powtarzalnej, co powinno szybko nastąpić.

Wtedy to stosunkowo nowe zastosowanie może być rewolucyjne dla całego rynku mikrosfery na świecie, co w kontekście kolejnych planowanych inwestycji Eko Exportu w Kazachstanie, spowoduje, że nasza strategia działania stanie się jeszcze bardziej interesująca.

Zbigniew Bokun
Dyr. ds. rozwoju biznesu