EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Strategia działania Spółki na lata 2014-2016 i jej realizacja na dzień 17.11.2014.
Data 2014-11-17
W związku z licznymi pytaniami naszych Akcjonariuszy , przedstawiamy stan realizacji strategii działania Spółki na dzień dzisiejszy.

A. Inwestycja w Astanie
Pierwsza część inwestycji tj. suszarnia została już uruchomiona, a obecnie w końcowej fazie znajduje się rozruch części technologicznej. Planowane rozpoczęcie pozyskiwania mikrosfery to listopad 2014.
Nakłady na inwestycję w Astanie są bardzo duże, na dzień dzisiejszy wynoszą 28 531 tyś PLN, tj 6 875 tyś Euro.
Chcąc uspokoić naszych Akcjonariuszy informujemy, że współpracująca z nami od dłuższego czasu Grupa Doradców Finansowych BAA z Warszawy, wykonała na nasze zlecenie „Raport i opinię odnośnie efektywności naszego Przedsięwzięcia”.
Z prognozowanych wynikach finansowych zakładu w Astanie konkluzja jest następująca: „Nawet przy konserwatywnym (ostrożnym) podejściu do kalkulacji kosztów działalności Eko Sphere K.Z. (Spółki córki Eko Export S.A.) gwarantuje wysoką, ponadprzeciętną rentowność biznesu”.
Zarówno EBITDA jak i zysk netto w relacji do przychodów osiągają bardzo wysokie wartości, a to są właśnie wskaźniki bardzo istotne dla potencjalnego Inwestora strategicznego.

B. Dostęp do lagun z mikrosferą
Po podpisaniu memorandum z Holdingiem Samruk-Energo na budowę kolejnego zakładu pozyskiwania mikrosfery w Ekibastusie przy elektrowni GRES-1, prace nabrały dużego tempa.
W dniu 24.10.2014 w Karagandzie odbyło się zebranie Akcjonariuszy nowej Spółki z o.o. Eko Innovations, gdzie Eko Export S.A. objęło 51% udziałów a strona Kazachska 49%. Obecnie Spółka ta jest w rejestracji i po otrzymaniu stosownych dokumentów poinformujemy o tym naszych Akcjonariuszy raportem bieżącym.
Również w tym przypadku zleciliśmy wykonanie prognozy wyników finansowych Spółce BAA z Warszawy. Do wyliczeń przyjęliśmy konserwatywnie ilości pozyskiwanej mikrosfery w wysokości 60 000 ton/rocznie. Zarówno nasz główny Projektant jak też naukowcy z Instytutu w Kazachstanie mówią o dużo większych ilościach mikrosfery możliwej do pozyskania w tej elektrowni. Wyniki i wnioski z tych raportów są podobne do wyników w Astanie, tylko że skala w Ekibastusie jest większa.
Uzyskanie dostępu do laguny przy elektrowni GRES-1 w Ekibastusie ( prawdopodobnie największej elektrowni na świecie z laguną z białą mikrosferą) to olbrzymi sukces Spółki. Dodatkowym korzystnym elementem jest fakt, że dzięki bardzo dobremu biznes planowi, udało się całą transakcję przeprowadzić bez krzyżowej wymiany akcji.
Fabryka w Ekibastusie podobnie jak nasz zakład w Astanie, już od pierwszego roku działalności generować będzie duży zysk netto i bardzo wysoką EBITDA. Załatwienie bardzo szybko dostępu do tak dużej laguny, „wymusiło” na Spółce przyśpieszenie działań, związanych ze znalezieniem Partnera strategicznego, by mieć zagwarantowany odbiór tak dużych ilości mikrosfery.

C. Poszukiwanie Partnera z USA
W kontekście poszukiwań partnera strategicznego, został rozesłany krótki materiał informacyjny o Spółce do wybranej grupy podmiotów, głównie z USA. Po podpisaniu Umowy o Zachowaniu Poufności przez część z nich, nastąpiła dystrybucją szerszego materiału, tj. memorandum informacyjnego wraz ze strategią Spółki na kolejne lata oraz projekcjami finansowymi uwzględniającymi zakład z Astanie i Ekibastusie. Kolejnym etapem będą spotkania z wybranymi potencjalnymi partnerami i rozmowa na temat przyszłości Spółki.

D. Budowa nowego zakładu w Bielsku-Białej
Po zakupie terenu pod budowę zakładu i wykonaniu planu zagospodarowania, prowadzone będą prace projektowe oraz prace związane z podłączeniem mediów.


Zdaniem Zarządu, prace związane z przyjętą strategią działania Spółki na lata 2014-2016, przebiegają sprawnie. Mimo dużego wysiłku finansowego (związanego z prowadzoną, bardzo trudną technicznie, inwestycją w Kazachstanie), Spółka wypłaciła Akcjonariuszom w listopadzie dywidendę, zgodnie z raportem 58/2013.
Budowana w Astanie, pierwsza na świecie instalacja do pozyskiwania mikrosfery bezpośrednio z rurociągu elektrowni, zrobiła olbrzymie wrażenie w Kazachstanie. Efektem tego było m.in. szybkie podpisanie Memorandum z  Samruk-Energy oraz szybkie utworzenie kolejnej Spółki, która będzie budowała zakład w Ekibastusie.
Są już następni chętni do podobnej współpracy, gdyż prócz bardzo korzystnych warunków finansowych , zakłady te rozwiązują olbrzymi problem, związany z ochroną Środowiska w Kazachstanie. Jest to element nie do wycenienia.

Prezes Zarządu  - Jacek Dziedzic