EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Komentarz Zarządu do korekty prognozy wyników Spółki za 2014 r.
Data 2014-12-05

Szanowni Akcjonariusze,

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2014 r. dotyczącego korekty prognozy wyników Spółki za 2014 roku pragniemy przybliżyć Państwu okoliczności stanowiące podstawę podjęcia przez Zarząd decyzji w sprawie korekty prognozy wyników Spółki za 2014 rok.
Jak już wskazano w raporcie bieżącym, przyczynami stanowiącymi podstawę korekty jest niezupełne zrealizowanie kontraktów zawartych z odbiorcami Emitenta.

W przypadku Partnera Holenderskiego z branży wydobywczej ropy naftowej Spółka na dzień dzisiejszy zrealizowała 27% kontraktu, w chwili obecnej są prowadzone rozmowy w celu przesunięcia realizacji dostaw na 2015 rok.

W przypadku koncernu Halliburton Global Limited niezrealizowanie kontraktu wynika z niezależnych od Spółki wydarzeń w wyniku których kontrahent przesunął, dostawy na rok 2015, obecnie jest przygotowywany aneks zmieniający termin dostaw na rok 2015. O ewentualnych problemach z tym kontraktem Zarząd informował również w komentarzu na swojej stronie internetowej z dnia 17 listopada 2014 roku. W kontrakcie tym jest klauzula umożliwiająca takie przesunięcie dostaw.
Te dwa przykłady świadczą o tym, że nawet tak dużym Partnerom zdarzają się opóźnienia w planach.

Wskazani powyżej kontrahenci są jednymi z najważniejszych partnerów biznesowych Spółki, w zakresie odbioru surowca. Koncern Halliburton po niedawnym przejęciu konsorcjum Baker Hughes, posiada w chwili obecnej aktywa opiewające na kwotę 51,8 mld USD. Tym samym koncern ten zyskał pozycję światowego lidera na rynku usług wydobywczych i stał się firmą dominującą na rynku amerykańskim i światowym z zakresie technologii szczelinowania hydraulicznego. Kontrakt z tak silnym i znanym partnerem stanowi dla Spółki istotne osiągniecie i daje możliwość długofalowej i rozwojowej  współpracy na rynku mikrosfery. Już teraz Koncern wyraził zainteresowanie przebadaniem próbek mikrosfery z nowego zakładu w Astanie, które zostaną przesłane do laboratorium koncernu w Norwegii. W przypadku pozytywnych wyników badań laboratoryjnych powstanie możliwość zwiększenia zamówień ze strony koncernu.

Zysk w 2014 roku będzie uzależniony tylko od tego, ile surowca uda się nam przywieźć w grudniu i ile sprzedamy do końca roku, bo moce produkcyjne mamy wystarczająco duże.
Na nasze usprawiedliwienie proszę przyjąć argument, że mamy ca 3-4-tygodniowe opóźnienie w zakresie uruchomienia zakładu stacjonarnego do pozyskiwania mikrosfery w Astanie w Kazachstanie. Opóźnienie wyniknęło z konieczności wykonania, zaleconych przez  Elektrownię, dodatkowych zabezpieczeń gwarantujących bezawaryjną współpracę naszego zakładu z elektrownią (zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy to temperatura spada do minus 40 stopni). Opóźnienie w zakresie uruchomienia zakładu jest w pełni zrozumiałe biorąc pod uwagę fakt, iż zakład jest instalacją prototypową i konieczne jest zachowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa i stosowania się do wymogów stawianych przez specjalistów i projektantów.

Dodatkowymi istotnym czynnikami, które będą wpływały na wyniki Spółki, będzie planowane zwiększenie udziału białej mikrosfery w całości produkcji, znaczne zwiększenie produkcji drobnych, droższych w sprzedaży frakcji, takich jak frakcja 150 mikronów, oraz zwiększenie dostaw białej mikrosfery z Kazachstanu w IV kwartale 2014 r. prowadzące do zwiększenia marży netto, dzięki czemu zostanie osiągnięty godziwy zysk przy jednoczesnych niższych przychodach. Zysk za 2014 r. będzie uzależniony w głównej mierze od tego ilości surowca przywiezionego do Polski w miesiącu grudniu i ilości sprzedaży, gdyż same moce produkcyjne zakładu w Polsce są wystarczająco duże.

Mamy nadzieję, że nasze wyjaśnienia zostaną przez naszych Akcjonariuszy przyjęte ze zrozumieniem, bo takie sytuacje, przy tak innowacyjnych projektach nie s a czymś wyjątkowym.

Prezes Zarządu – Jacek Dziedzic