EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Skip Navigation Links.
Raporty - 2015 rok
Data 2015-01-01

Raport bieżący nr 31/2015 z dnia 30.12.2015
Otrzymanie informacji o fakcie, że oferta Emitenta w przetargu na zakup mikrosfery z Elektrowni należącej do Grupy ENEA była ofertą najkorzystniejszą.

Raport bieżący nr 30/2015 z dnia 17.12.2015
Podpisanie aneksu do kontraktu ramowego z Koncernem Halliburton

Raport bieżący nr 29/2015 z dnia 15.12.2015
Informacja o zbyciu akcji wyemiowanych przez Emitenta.

Raport bieżący nr 28/2015 z dnia 14.12.2015
Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący nr 27/2015 z dnia 14.12.2015
Wstępne rozmowy w sprawie rozpoczęcia współpracy, jak też ewentualnego zaangażowania w kapitał zakładowy Emitenta Koncernu naftowego.

Raport bieżący nr 26/2015 z dnia 03.12.2015
Zamówienie na mikrosferę szarą i białą od naszego Partnera oferującego nasze produkty w branży materiałów ogniotrwałych.

Raport bieżący nr 25/2015 z dnia 29.11.2015
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji.

Raport bieżący nr 24/2015 z dnia 29.11.2015
Zawiadomienie osób zobowiązanych o zbyciu akcji emienta.

Raport bieżący nr 23/2015 z dnia 20.11.2015
Korekta raportu okresowego za III kwartał 2015 roku.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 22/2015 z dnia 02.11.2015
Przejęcie przez ING Bank Śląski kredytu inwestycyjnego na zakup parceli guntowej od Deutsche Bank Polska S.A.

Raport bieżący nr 21/2015 z dnia 28.10.2015
Otrzymanie zamówienia na dostawy mikrosfery frakcji 150 mikronów w ramach 3-letniego konraktu dla producenta aluminiowych paneli elewacyjnyc dla budownictwa wysokiego.

Raport bieżacy nr 20/2015 z dnia 27.10.2015
Zamówienie na mikrosferę szarą i białą od naszego wieloletniego Partnera ze Skandynawii.

Raport bieżący nr 19/2015 z dnia 12.10.2015
Zamówienie od Partnera z Holandii z branży wydobywczej ropy naftowej na dostawy mikrosfery szarej frakcji 450 mikronów na rok 2016.

Raport bieżący nr 18/2015 z dnia 02.10.2015
Wstępne przychody za III kwartał 2015.

Raport bieżący nr 17/2015/k z dnia 29.09.2015 
Korekta raportu bieżącego nr 17/2015.

Raport bieżący nr 17/2015 z dnia 23.09.2015
Zmiana głównego banku Emitenta.

Raport bieżący nr 16/2015 z dnia 01.09.2015
Rozpoczęcie dostaw mikrosfery szarej F-450 do Koncernu Halliburton dla przemysłu ropy naftowej.

Raport bieżący nr 15/2015 z dnia 28.08.2015
Korekta raportu okresowego za I półrocze 2015.

Raport bieżący nr 14/2015 z dnia 03.08.2015
Ustalenia komisji powołanej z inicjatywy Akimatu miasta Astany do dokonania podłączenia nowatorskiej instalacji pozyskiwania mikrosfery "Eko Sphere KZ" do systemu zrzutu popiołu Elektrociepłowni TEC-2 w Astanie.

Raport bieżący nr 13/2015 z dnia 02.07.2015
Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 12/2015 z dnia 02.07.2015
Korekta raportu okresowego za I półrocze 2014r.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 11/2015 z dnia 01.07.2015
Wstępne przychody za II kwartał 2015r.

Raport bieżący nr 10/2015 z dnia 12.06.2015
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12.06.2015r.
Podjęte Uchwały

Raport bieżący nr 9/2015 z dnia 12.06.2015
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 12.06.2015r.

Raport bieżący nr 7/2015 z dnia 01.06.2015
Zakończenie uzgodnień w zakresie bezpieczeństwa przyłączeń instalacji do pozyskiwania mikrosfery Eko Sphere KZ do elektrowni TEC-2 w Astanie.

Raport bieżący nr 6/2015 z dnia 15.05.2015
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Eko Export S.A. na dzień 12.06.2015r.

Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 15.05.2015
Zmiana polityki dywidendowej Emitenta.

Raport bieżący nr 4/2015 z dnia 04.03.2015
Zawiadomienie osób zobowiązanych o zbyciu akcji emitenta.

Raport bieżący nr 2/2015 z dnia 21.01.2015
Rozpoczęcie pozyskiwania mikrosfery białej na pierwszej stacjonarnej instalacji technologicznej na świecie przy elektrowni w Astanie.

Raport bieżący nr 1/2015 z dnia 08.01.2015
Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku.