EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Uruchomienie linii technologicznej w Astanie
Data 2015-01-21
Uruchomienie linii technologicznej w Astanie wywołuje zrozumiałe zainteresowanie naszych Akcjonariuszy objawiając się m.in. dużą ilością pytań.
W związku z tym postaramy się na część tych pytań  udzielić odpowiedzi poprzez następujące informacje.

Najpierw krótkie wyjaśnienie dotyczące rozpoczęcia pozyskiwania mikrosfery.

Planowany początek prac z tym związanych był wyznaczony na dzień 12 stycznia br. W tym dniu jednak w elektrowni wystąpiła poważna awaria na linii zrzutu pulpy wodno-popiołowej. Usuwanie usterki trwało do dnia 20 stycznia i dopiero w tym dniu pulpa znalazła się w rurociągu naszej linii technologicznej i rozpoczęliśmy napełnianie instalacji. Podłączenie do rurociągu zrzutu pulpy wodno-popiołowej elektrowni zostało wykonane na warunkach zaleconych przez Projektantów elektrowni zwiększających stopień bezpieczeństwa współpracy naszej instalacji z elektrownią w Astanie, szczególnie w okresie zimowym. Był to jeden z głównych punktów całego pakietu zabezpieczeń, które musieliśmy wykonać  i wpłynął znacząco na zmianę sposobu sterowania.

Pozostałe elementy zabezpieczeń dotyczyły już połączeń wewnętrznych (na terenie naszego zakładu) i nie wpływały w sposób istotny na parametry bezpośrednio związane z automatycznym systemem sterowania.

Wszystkie elementy wewnętrzne zabezpieczające pracę instalacji do pozyskiwania mikrosfery zostały ujęte w projekcie technologicznym i będą miały zastosowanie w ewentualnych, kolejnych tego typu instalacjach.

Po napełnieniu wszystkich rezerwuarów linii technologicznej zakład pracował po raz pierwszy przez ponad 24 godziny bez przerwy.

Praca całej linii technologicznej będzie teraz dalej monitorowana zarówno przez zespół technologiczny naszej spółki-córki, jak też przez Projektantów elektrowni.

Wyjaśnienia te są związane z raportem bieżącym nr 2/2015.

Prezez Zarządu - Jacek Dziedzic