EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Informacja dla Akcjonariuszy Eko Exportu dotycząca prac związanych z wysyłaniem próbek mikrosfery z zakładu w Astanie
Data 2015-02-16
Informujemy naszych Akcjonariuszy, że pierwsze próbki mikrosfery z zakładu w Astanie dotarły do Bielska-Białej.

Zostały one przebadane w naszym laboratorium i wysłane do dwóch zewnętrznych firm, celem dokonania innych niezbędnych badań.
Wyniki uzyskane w laboratorium Eko Exportu potwierdziły nasze przypuszczenia, że mikrosfera pozyskiwana bezpośrednio z rurociągu elektrowni bez kontaktu z laguna musi mieć ważne parametry lepsze niż mikrosfery pozyskiwane tradycyjnymi metodami.

Gęstość właściwa ( mierzona piknometrem helowym produkcji USA) jest najlepsza z jaką do tej pory mieliśmy do czynienia. Podobnie ilości części opadających ( tj. uszkodzonych  kulek mikrosfery), jak też przewodność elektryczna.

Parametr gęstości właściwej jest jednym z dwóch najważniejszych parametrów do oceny przydatności mikrosfery w branży ropy i gazu.

Drugim parametrem jest wytrzymałość na ściskanie ale te wielkości będą badane już za granicą. Ze względu na fakt, ze coraz trudniej było kupić mikrosferę o wysokich, oczekiwanych parametrach, firmy wydobywcze z branży ropy i gazu obniżały swoje oczekiwania w tym względzie.

Wg. opinii większości tych firm uzyskanie stałej, powtarzalnej gęstości poniżej 0,7g/cc (a takie wielkości otrzymaliśmy) spowoduje duże zainteresowanie takim produktem na światowym rynku mikrosfer.
              
Następnie, w celu przeprowadzenia planowanych badań, próbki zostały przekazane do dwóch krajowych laboratoriów, z którymi Eko Export współpracuje.
Mamy nadzieję, że jeszcze z końcem tygodnia pierwsze partie przebadanych próbek zostaną wysłane do pierwszych oczekujących na nie Partnerów.

Ze względu na fakt, że nasi potencjalni Partnerzy strategiczni wytypowani przez PwC potrzebują w zasadzie próbki surowca pozyskiwanego w Astanie bez żadnych „modyfikacji” jak też oczekują tylko podstawowych badań to właśnie oni dostaną próbki w  pierwszej kolejności.

Następnie próbki po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych badań  będą sukcesywnie wysyłane do „trzech bardzo dużych firm z USA, które do tej pory nie kupowały u nas białej mikrosfery”, a w dalszej kolejności do naszych dotychczasowych odbiorców.

Prezes Zarządu
Jacek Dziedzic