EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Ważna informacja dla Akcjonariuszy
Data 2015-05-13

W imieniu Spółki Eko Export SA uprzejmie informuję i wyjaśniam, że w dniu dzisiejszym, to jest w dniu 13 maja 2015 roku, Spółka omyłkowo opublikowała raport okresowy – sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 roku. Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2015 dotyczącym terminów publikacji raportów okresowych w roku 2015, raport okresowy za I kwartał miał zostać opublikowany 2 dni później, to jest 15 maja 2015 roku.

Opublikowanie w dniu dzisiejszym raportu kwartalnego za I kwartał 2015 roku nastąpiło wskutek pomyłki pracownika Emitenta, który omyłkowo wysłał raport okresowy przed planowanym dniem publikacji.

W imieniu Spółki, oświadczam ponadto, że dane zawarte w opublikowanym sprawozdaniu finansowym są prawidłowe i pragnę zapewnić, że nie będą podlegały żadnej korekcie w terminie późniejszym. Jednocześnie pragnę zapewnić, że nie było w żadnym wypadku intencją Emitenta wprowadzenie w błąd akcjonariuszy a zaistniała sytuacją jest jedynie wynikiem niedopatrzenia stojącego po stronie pracownika Emitenta.

Z wyrazami poważania
Jacek Dziedzic
Prezes Zarządu