EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Informacja dla Akcjonariuszy do raportu bieżącego nr 7/2015
Data 2015-06-01
Pragniemy przedstawić szczegółowe informacje dotyczące etapu prac w zakresie przyłączenia instalacji do pozyskiwania mikrosfery Eko Sphere KZ do elektrowni TEC-2 w Astanie.

Szanowni Akcjonariusze,

W dniu 28 maja br. w Urzędzie Miasta Astany (Akimacie) odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta Astany, przedstawicieli kazachskiego Ministerstwa Energetyki, Dyrekcji TEC-2 przedstawicieli Instytutu „KazNIPIE energoprom S.A.” – projektantów elektrowni,  Prezesa Zarządu Eko Export S.A, Prezesa Zarządu Eko Sphere KZ. Celem tego spotkania było uzgodnienie stanowisk stron dotyczących bezpieczeństwa współdziałania innowacyjnej, pierwszej na świecie, instalacji do pozyskiwania mikrosfery z elektrownią oraz wybrania najkorzystniejszego sposobu rozwiązania tej kwestii przy uwzględnieniu czasu i kosztów realizacji.

Spotkanie to było poprzedzone rozmowami przeprowadzonymi w Ministerstwie Energetyki Republiki Kazachstanu, jak też z Akimem Astany, podczas których przedstawiliśmy propozycję realizacji przyłączenia zaproponowaną przez autora projektu naszej instalacji. Zarówno Akimat, jak i Ministerstwo Energetyki zgodnie potwierdziły, że nasza proekologiczna inwestycja ma ich pełne poparcie i, że obie te instytucje są żywotnie zainteresowane szybkim uruchomieniem zakładu, który rozwiąże problem „burz piaskowych” w Astanie. Co więcej, nasza instalacja  ma być jednym z projektów pokazujących praktyczną realizację rozwiązania problemów związanych z ekologią w Astanie podczas  światowego Kongresu Ochrony Środowiska Naturalnego – EXPO 2017.

Na spotkaniu w uzgodniono wspólnie, że właśnie nasze rozwiązanie zostanie przyjęte do realizacji. Zapewnia ono bezpieczeństwo dla elektrowni w zakresie połączenia linii technologicznej do pozyskiwania mikrosfery z systemem zrzutu pulpy wodno-popiołowej elektrowni, a ponadto jest też najtańsze i pozwoli na szybkie rozpoczęcie pracy naszego zakładu na wcześniej zakładanych parametrach.

Ostateczny projekt przyłączenia zostanie przygotowywany przez Instytut „KazNIPIE energoprom S.A.”, po otrzymaniu stosownych dokumentów z Urzędu Miasta Astany (Akimatu) i Ministerstwa Energetyki.

Na terenie naszego zakładu w Astanie konieczne zmiany będą niewielkie. Będziemy musieli zainstalować na terenie elektrowni obok „dołu bagiernego” jedną dodatkową pompę o dużej wydajności, jak też nieco zmienić kierunki i wydłużyć nasz rurociąg. „Dół bagierny” – jest to olbrzymi zbiornik betonowy (zadaszony) zlokalizowany w elektrowni w najbliższej okolicy kotłów do którego zrzucany jest gorący popiół powstający przy spalaniu węgla wraz z wodą i z tego miejsca jest dostarczany do rurociągu. Z tego zbiornika będziemy pobierali pulpę wodno-popiołową do naszego zakładu i do tego zbiornika będziemy zrzucać też pozostałą część pulpy po odseparowaniu mikrosfery na naszej linii. Reasumując nie będziemy podpięci do rurociągu elektrowni, jak też nie będziemy zrzucać pozostałej części rurociągiem na lagunę. Rozwiązanie takie, w pełni bezpieczne dla elektrowni i zatwierdzone przez Ministerstwo Energetyki Republiki Kazachstanu będzie od samego początku, a więc bez aktualnych problemów, stosowane  w kolejnych tego typu instalacjach np. w Ekibastuzie.

Gdy realizuje się taką pionierską inwestycję często zdarzają się trudne, nieprzewidywalne sytuacje, które trzeba skutecznie rozwiązywać. Tak też było w naszym przypadku, jesteśmy przekonani, że nasz upór i konsekwentne dążenie do realizacji wyznaczonego celu przełożą się na wyższe zyski Spółki a tym samym na zyski naszych akcjonariuszy .

Prezes Zarządu - Jacek Dziedzic