EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Skip Navigation Links.
Raporty - 2016 rok
Data 2016-01-07

Raport bieżący nr 35/2016 z dnia 12.12.2016
Dostawy mikrosfery na rynek Skandynawii w 2017 roku.

Raport bieżący nr 34/2016 z dnia 05.12.2016
Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący nr 33/2016 z dnia 25.11.2016
Dostawy mikrosfery na 2017 rok.

Raport bieżący nr 32/2016 z dnia 14.11.2016
Pozytywna ocena formalna i merytoryczna wniosku o dofinansowanie.

Raport bieżący nr 31/2016 z dnia 12.10.2016
Podpisanie kolejnego 3-letniego kontraktu na dostawę mikrosfery frakcji 150 mikronów.

Raport bieżący nr 30/2016 z dnia 03.10.2016
Wstępne przychody za III kwartały 2016r.

Raport bieżący nr 29/2016 z dnia 29.09.2016
Kolejne, znaczące zwiększenie dostaw mikrosfery białej do głównego zakładu produkcyjnego w Niemczech należącego do Koncernu metalurgicznego na rok 2017.

Raport bieżący nr 28/2016 z dnia 22.09.2016
Znaczące zwiększenie dostaw do głównego zakładu produkcyjnego w Niemczech należącego do Koncernu metalurgicznego na rok 2017.

Raport bieżący nr 27/2016 z dnia 19.09.2016
Podpisanie umowy przedstawicielskiej na sprzedaż mikrosfery na rynku Europy Północnej (Szwecja, Norwegia, Dania, Finlandia) na lata 2017-2020.

Raport bieżący nr 26/2016 z dnia 02.09.2016
Korekta raportu okresowego za I półrocze 2016r.

Raport bieżący nr 25/2016 z dnia 01.09.2016
Próba generalna linii technologicznej do pozyskiwania mikrosfery w Astanie.

Raport bieżący nr 24/2016 z dnia 11.07.2016
Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący nr 23/2016 z dnia 07.07.2016
Komunikat Dziełu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji na okaziciela serii L spółki Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 22/2016 z dnia 07.07.2016
Podjęcie uchwały przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 21/2016 z dnia 05.07.2016
Podpisanie Memorandum (Listu Intencyjnego) dotyczącego budowy zakładu stacjonarnego do automatycznego pozyskiwania mikrosfery bezpośrednio z rurociągu elektrowni wg patentu i dokumentacji technicznej Eko Export w Karagandzie (Kazachstan).

Raport bieżący nr 20/2016 z dnia 01.07.2016
Wstępne przychody za I półrocze 2016r.

Raport bieżący nr 19/2016 z dnia 29.06.2016
Podjęcie uchwały przez KDPW S.A. w sprawie zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziziela serii L.

Raport bieżący nr 18/2016 z dnia 29.06.2016
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 28.06.2016r.

Raport bieżący nr 17/2016 z dnia 28.06.2016
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2016r.
Załącznik do raportu: Podjęte uchwały

Raport bieżący nr 16/2016 z dnia 16.06.2016
Otrzymanie Patentu na wzór użytkowy pt. "Instalacja do pozyskiwania mikrosfery z wodno-popiołowego potoku TEC" na rzecz Eko Export S.A. na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Raport bieżący nr 15/2016 z dnia 08.06.2016
Otrzymanie informacji o kontynuacji dostaw mikrosfery białej dla Koncernu z branży metalurgicznej w drugim półroczu 2016 roku.

Raport bieżący nr 14/2016 z dnia 30.05.2016
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 28.06.2016r.
Dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.eu/?id=1 w zakładce Spółka/Walne zgromadzenia.

Raport bieżący nr 13/2016 z dnia 30.05.2016
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału i zmian w statucie.
Załącznik do raportu - jednolity statut spółki

Raport bieżący nr 12/2016 z dnia 28.04.2016
Podpisanie umowy przedstawicielskiej na sprzedaż mikrosfery na obszarze Ameryki Płn. i Ameryki Płd.

Raport bieżący nr 11/2016 z dnia 08.04.2016
Informaja na temat wyniku aukcji internetowej dotyczącej dostaw mikrosfery na obszar Bliskiego Wschodu.

Raport bieżący nr 10/2016 z dnia  01.04.2016
Umowa objęcia akcji serii L.

Raport bieżący nr 9/2016 z dnia 01.04.2016
Zmiana Statutu Spółki w związku z podjęciem przez Zarząd w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 350.000 akcji serii L w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Raport bieżący nr 8/2016 z  dnia 01.04.2016
Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 350.000 akcji serii L w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
Uzasadnienie do raportu

Raport bieżący nr 7/2016 z dnia 31.03.2016
Wstępne przyhody za I kwartał 2016r.

Raport bieżący nr 6/2016 z dnia 15.03.2016
Informacja o zbyciu akcji wyemitowanych przez Emitenta.

Raport bieżący nr 5/2016 z dnia 29.02.2016
Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2015r.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 1/2016/k z dnia 23.02.2016
Korekta raportu bieżącego nr 1/2016 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2016.

Raport bieżący nr 4/2016 z dnia 23.02.2016
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 29/2015 - Informacja o zbyciu akcji wyemitowanych przez Emitenta.

Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 15.02.2016
Zaproszenie od globalnego amerykańskiego koncernu z branży ropy i gazu (jeden z trzech największych na świecie) do złożenia ofert handlowej na sprzedaż mikrosfery Eko Exportu na obszarze Bliskiego Wschodu (MENA) i Płn. Afryki.

Raport bieżący nr 2/2016 z dnia 29.01.2016
Otrzymanie oficjalnego potwierdzenia Elektrowni z Grupy ENEA o wygraniu przetargu na pozyskiwanie mikrosfery w latach 2016-2020 (włącznie).

Raport bieżący nr 1/2016 z dnia 05.01.2016
Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku.