EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Skip Navigation Links.
Raporty - 2017 rok
Data 2017-01-02

Raport bieżący nr 84/2017 z dnia 29.12.2017
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Zawiadomienie od Agnieszki Bokun
Zawiadomienie od Zbigniewa Bokun
Zawiadomienie od Jolanty Sidzina-Bokun

Raport bieżący nr 83/2017 z dnia 27.12.2017
Zmiany w strukturze grupy kapitałowej emitenta.

Raport bieżący nr 82/2017 z dnia 27.12.2017
Wstępne przychody za IV kwartał i cały 2017 rok.

Raport bieżący nr 81/2017 z dnia 18.12.2017
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 18.12.2017r.

Raport bieżący nr 80/2017 z dnia 18.12.2017
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.12.2017r.
Podjęte uchwały

Raport bieżący nr 79/2017 z dnia 18.12.2017
Podpisanie aneksu do kontraktu ramowego z Koncernem Halliburton na kolejne 2 lata.

Raport bieżący nr 78/2017 z dnia 07.12.2017
Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmian w statucie.

Raport bieżący nr 77/2017 z dnia 07.12.2017
Otrzymanie zamówienia od Partnera holenderskiego z branży wydobywczej ropy i gazu na 2018 r.

Raport bieżący nr 76/2017 z dnia 06.12.2017
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Zawiadomienie od Agnieszki Bokun
Zawiadomienie od Zbigniewa Bokun
Zawiadomienie od Jolanty Sidzina-Bokun

Raport bieżący nr 75/2017 z dnia 05.12.2017
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych Spółki Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 74/2017 z dnia 04.12.2017
Podjęcie uchwały przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 73/2017 z dnia 29.11.2017
Potwierdzenie zamówienia od naszego Przedstawiciela handlowego z Niemiec na dostawy mikrosfery do pięciu odbiorców z Europy Zachodniej na rok 2018.

Raport bieżący nr 72/2017 z dnia 24.11.2017
Zwiększenie zamówienia na rok 2018 od wieloletniego Partnera z Niemiec (branża wypełniaczy) na dostawę mikrosfer.

Raport bieżący nr 71/2017 z dnia 22.11.2017
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 18 grudnia 2017r.
Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Spółka/Walne zgromadzenia.

Raport bieżący nr 70/2017 z dnia 16.11.2017
Podjęcie uchwały przez KDPW S.A. w sprawie zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii M.

Raport bieżący nr 69/2017 z dnia 15.11.2017
Potwierdzenie dostaw na rok 2018 do klienta z branży odlewniczej pozyskanego poprzez naszego Przedstawiciela z Niemiec.

Raport bieżący nr 68/2017 z dnia 10.11.2017
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Zawiadomienie od Agnieszki Bokun
Zawiadomienie od Zbigniewa Bokun
Zawiadomienia od DAZI Investment Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 67/2017 z dnia 09.11.2017
Poziom zobowiązań Emitenta na dzień 30.09.2017r.

Raport bieżący nr 66/2017 z dnia 09.11.2017
Emisja Obligacji serii A.

Raport bieżący nr 65/2017 z dnia 06.11.2017
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
Zawiadomienie Aegon

Raport bieżący nr 64/2017 z dnia 06.11.2017
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Zawiadomienie od Jolanty Sidzina-Bokun
Zawiadomienie od Agnieszki Bokun

Raport bieżący nr 63/2017 z dnia 30.10.2017
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji na okaziciela serii Ł Spółki Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 62/2017 z dnia 30.10.2017
Zamówienie od Koncernu z branży metalurgicznej z Niemiec na rok 2018.

Raport bieżący nr 61/2017 z dnia 27.10.2017
Podjęcie uchwały  przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie  w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii Ł spółki Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 60/2017 z dnia 27.10.2017
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału i zmian w statucie Emitenta.

Raport bieżący nr 59/2017 z dnia 24.10.2017
Podpisanie listu intencyjnego z partnerem japońskim.

Raport bieżący nr 58/2017 z dnia 23.10.2017
Otrzymanie zamówienia na rok 2018 od firmy 3A Composites GmbH, Niemcy.

Raport bieżący nr 57/2017 z dnia 20.10.2017
Zawarcie umowy o przeprowadzanie oferty obligacji.

Raport bieżący nr 56/2017 z dnia 20.10.2017
Pozytywna ocena formalna i merytoryczna wniosku o dofinansowanie.

Raport bieżący nr 55/2017 z dnia 18.10.2017
Potwierdzenie zamówienia na rok 2018 od wieloletniego Partnera z Niemiec (branża wypełniaczy) na dostawę mikrosfer białych i szarych różnych frakcji.

Raport bieżący nr 54/2017 z dnia 16.10.2017
Dostawy mikrosfery na Rynek Europy Płn. (Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania) na rok 2018

Raport bieżący nr 53/2017 z dnia 13.10.2017r.
Ogłoszenie zamiaru emisji obligacji

Raport bieżący nr 52/2017 z dnia 13.10.2017r
Przedłużenie kontraktu z Grupą firm z branży motoryzacyjnej na kolejny rok tj. 2018

Raport bieżący nr 51/2017 z dnia 11.10.2017r.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Eko Export S.A. - uzupełnienie raportu bieżącego nr 50/2017

Raport bieżący nr 50/2017 z dnia 09.10.2017r.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr 49/2017 z dnia 09.10.2017r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 09.10.2017r.

Raport bieżący nr 48/2017 z dnia 09.10.2017r.
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 09.10.2017r.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 47/2017 z dnia 06.10.2017r.
Podjęcie uchwały przez KDPW S.A. w sprawie zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.

Raport bieżący nr 46/2017 z dnia 05.10.2017r.
Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiana statutu.

Raport bieżący nr 45/2017 z dnia 02.10.2017r.
Wstępne przychody za III kwartał 2017r.

Raport bieżący nr 44/2017 z dnia 28.09.2017r.
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
Zawiadomienie Zbigniew Bokun
Zawiadomienie Igor Bokun

Raport bieżący nr 43/2017 z dnia 27.09.2017r.
Zmiana terminu publikacji raportu.

Raport bieżący nr 42/2017 z dnia 26.09.2017r.
Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 203.692 sztuk akcji serii M w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Raport bieżący nr 41/2017 z dnia 22.09.2017r.
Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji.
Oświadczenie Agnieszka Bokun

Raport bieżący nr 40/2017 z dnia 22.09.2017r.
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
Zawiadomienie Agnieszka Bokun
Zawiadomienie Jolanta Sidzina-Bokun
Zawiadomienie Zbigniew Bokun
Zawiadomienie Igor Bokun

Raport bieżący nr 39/2017 z dnia 20.09.2017r.
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

Raport bieżący nr 38/2017 z dnia 19.09.2017r.
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału i zmian w statucie Emitenta.

Raport bieżący nr 37/2017 z dnia 15.09.2017r.
Proponowana zmiana statutu Emitenta.

Raport bieżący nr 36/2017 z dnia 12.09.2017r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 9 października 2017r.
Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Spółka/Walne zgromadzenia.

Raport bieżący nr 35/2017 z dnia 06.09.2017r.
Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący nr 34/2017/k z dnia 21.09.2017r.
Korekta raportu bieżącego nr 34/2017.

Raport bieżący nr 34/2017 z dnia 25.08.2017r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 25.08.2017r.

Raport bieżący nr 33/2017 z dnia 25.08.2017r.
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.08.2017r.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 32/2017 z dnia 24.08.2017r.
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu unijnego.

Raport bieżący nr 31/2017 z dnia 28.07.2017r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 25 sierpnia 2017r.
Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Spółka/Walne zgromadzenia.

Raport bieżący nr 30/2017 z dnia 21.07.2017r.
Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiana statutu.

Raport bieżący nr 29/2017 z dnia 13.07.2017r.
Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 645.870 akcji serii Ł w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Raport bieżący nr 28/2017 z dnia 06.07.2017r.
Otrzymanie zamówienia od Koncernu z branży wypełniaczy z Europy Zachodniej na dostawy mikrosfery.

Raport bieżący nr 27/2017 z dnia 03.07.2017r.
Wstępne przychody za I półrocze 2017r.

Raport bieżący nr 26/2017 z dnia 30.06.2017r.
Rejestracja przez Sąd zmian w statucie.

Raport bieżący nr 25/2017 z dnia 29.06.2017r.
Umowy pożyczek.

Raport bieżący nr 24/2017 z dnia 29.06.2017r.
Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji.

Raport bieżący nr 23/2017 z dnia 29.06.2017r.
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Zawiadomienie od Zbigniewa Bokun
Zawiadomienie od Jolanty Sidziny-Bokun
Zawiadomienie od Agnieszki Bokun

Raport bieżący nr 22/2017 z dnia 14.06.2017r.
Zawiadomienie od akcjonariuszy o zmianie stanu posiadania akcji.

Raport bieżący nr 21/2017 z dnia 14.06.2017r.
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Zawiadomienie od Jolanty Sidziny-Bokun
Zawiadomienie od Zbigniewa Bokun

Raport bieżący nr 20/2017/k z dnia 21.09.2017r.
Korekta raportu bieżącego nr 20/2017.

Raport bieżący nr 20/2017 z dnia 07.06.2017r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 06.06.2017r.

Raport bieżący nr 19/2017 z dnia 07.06.2017r.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06.06.2017r.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 18/2017 z dnia 22.05.2017r.
Podjęcie decyzji o budowie nowej inwestycji.

Raport bieżący nr 17/2017 z dnia 19.05.2017r.
Treść uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 16/2017 z dnia 11.05.2017r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 6 czerwca 2017r.
Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Spółka/Walne zgromadzenia.

Raport bieżący nr 15/2017 z dnia 24.04.2017r.
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016r.

Raport bieżący nr 14/2017/k z dnia 21.09.2017r.
Korekta raportu bieżącego nr 14/2017.

Raport bieżący nr 14/2017 z dnia 21.04.2017r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 21.04.2017r.

Raport bieżący nr 13/2017 z dnia 21.04.2017r.
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 21.04.2017r.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 12/2017 z dnia 13.04.2017r.
Korekta raportu okresowego za III kwartał 2016 roku.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 11/2017 z dnia 03.04.2017r.
Wstępne przychody za I kwartał 2017r.

Raport bieżący nr 10/2017 z dnia 30.03.2017r.
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawy mikrosfery dla Grupy firm z branży motoryzacyjnej.

Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27.03.2017
Korekta raportu bieżącego nr 6/2017 i nr 7/2017.

Raport bieżący nr 8/2017 z dnia 27.03.2017
Otrzymanie drugiego zamówienia od Partnera z USA.

Raport bieżący nr 7/2017 z dnia 24.03.2017
Proponowana zmiana statutu Emitenta.

Raport bieżący nr 6/2017 z dnia 24.03.2017r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 21 kwietnia 2017r.
Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Spółka/Walne zgromadzenia.

Raport bieżący nr 5/2017 z dnia 08.03.2017r.
Otrzymanie pierwszego zamówienia w roku 2017 od Partnera z USA.

Raport bieżący nr 4/2017 z dnia 20.02.2017r.
Otrzymanie zamówienia od nowego odbiorcy z Niemiec, branża tynków i mas szpachlowych.

Raport bieżący nr 3/2017 z dnia 17.02.2017r.
Otrzymanie deklaracji od jednego z klientów pozyskanego poprzez naszego Przedstawiciela z Niemiec o którym była mowa w Raporcie bieżącym nr 33/2016, że wydłuża czas zakupu mikrosfery o 2 kolejne lata tj. 2018 i 2019.

Raport bieżący nr 2/2017 z dnia 26.01.2017r.
Terminy publikacji raportów okresowych w 2017r.

Raport bieżący nr 1/2017 z dnia 02.01.2017r.
Wstępne przychody za cztery kwartały 2016 roku.