EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Przetarg na dostawy mikrosfery dla Grupy firm z branży samochodowej
Data 2017-02-16

W nawiązaniu do informacji na stronie internetowej z dnia 22.12.2016 dotyczącej dostaw mikrosfery dla Grupy firm z branży samochodowej i licznych pytań Akcjonariuszy publikujemy następujące wyjaśnienia.
W dniu dzisiejszym w siedzibie naszego Przedstawiciela w Niemczech odbyło się spotkanie z szefem zakupów Grupy samochodowej, dotyczące w/w dostaw.
Przetarg jest w ostatniej fazie ale data zakończenia negocjacji nie jest jeszcze znana.
Przypominany tylko naszym Akcjonariuszom że okres trwania dostaw to – od kwietnia 2017 do kwietnia 2018.
Zaraz po otrzymaniu informacji o wynikach w/w przetargu powiadomimy naszych Akcjonariuszy.

Jacek Dziedzic – Prezes Zarządu