EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Informacja dotycząca przychodów za pierwszy kwartał 2017r.
Data 2017-04-03

Przychody za pierwszy kwartał mogły być wyższe niż uzyskane z następujących powodów:
- Koncern Metalurgiczny, dla którego Emitent jest głównym dostawcą mikrosfery począwszy od 2017 roku (na skutek wygranego przetargu w 2016) miał jeszcze w pierwszym kwartale surowiec od poprzednich dostawców i dlatego odbiory były nieco mniejsze. Już od drugiego kwartału przychody od tego partnera w ujęciu kwartalnym (tylko do zakładu w Niemczech) wzrosną ponad dwukrotnie w stosunku do pierwszego kwartału.
- jeden z naszych „starych” klientów miał też duże stany magazynowe mikrosfery i w pierwszym kwartale nie odbierał naszych produktów. Już mamy zamówienia od tego klienta na drugi kwartał.
Doszły też nieplanowane wcześniej dostawy:
- nasz nowy Partner z USA, którego zakupy nie były planowane na 2017 rok rozpoczął w marcu odbiory (raport bieżący nr 5/2017 i 8/2017)
- niewielki kontrakt z odbiorcą z Niemiec, branża tynków i mas szpachlowych (raport bieżący nr 4/2017).
W pierwszym kwartale 2017 otrzymaliśmy kolejne zamówienie na lata 2017-2019 (raport nr 3/2017) na dostawy do branży metalurgicznej do zakładów w Europie i USA.
Jest to więc kolejny klient, po naszym wieloletnim odbiorcy 3 A Composites (raport bieżący nr 31/2016), z którym Eko Export ma podpisany kolejny trzyletni kontrakt na lata 2017-2019.
W ostatnim czasie Eko Export wygrało duży przetarg na dostawy mikrosfery do Koncernu z branży metalurgicznej w 2016 roku i przetarg dla Grupy firm z branży motoryzacyjnej z dostawami do Europy i USA na bardzo duże ilości mikrosfer z dostawami na rok 2017 i 2018 z początkiem dostaw od maja  2017.
Bierzemy też udział w kolejnym przetargu dla bardzo dużego Partnera – branża metalurgiczna, początek dostaw od drugiego półrocza 2017 do drugiego półrocza 2018.
W przypadku przetargów, gdzie wytwórca zmienia rodzaj mikrosfery, a więc zmienia technologię i produkt, powoduje to, że musi też swoje produkty zatwierdzić u wszystkich odbiorców. Proces ten trwa zazwyczaj dłużej niż 12 miesięcy, jest bardzo kosztowny a i przetarg zajmuje wiele czasu i wiąże się też ze zmianą dostawcy mikrosfery, dlatego istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że firma która wygra taki przetarg dostarcza następnie przez wiele lat swój produkt do tego klienta.
Tak działa rynek w sytuacji, gdy dostawca oczywiście spełnia przez cały czas kryteria jakościowe i dotrzymuje terminów dostaw.
Wtedy takie kontrakty w praktyce trwają bardzo długo i właśnie na takie efekty liczymy w naszych przypadkach.
Podobna sytuacja jest z Partnerem z USA, do którego rozpoczęliśmy dostawy w marcu br. Tam co prawda nie było formalnego przetargu, ale był konkurs ofert, zarówno pod względem ceny, jakości, jak też szybkiej reakcji na zamówienia składane co miesiąc i to w bardzo dużych ilościach.
Proszę zwrócić uwagę, że zamówienie na kilkadziesiąt kontenerów przyjęte do realizacji 27 marca br. do dnia 31 marca w całości zostało zrealizowane i opuściło nasz zakład w Bielsku-Białej.
Tak szybko i takie duże zamówienia Eko może zrealizować w bardzo krótkim czasie, dzięki temu, że  mamy tak duże moce produkcyjne.
Jest to kolejny element przewagi technologicznej Eko nad naszą konkurencją.
Zdobywanie dużych lub bardzo dużych zamówień, które mogą być realizowane przez wiele lat to jest nasz aktualny cel strategiczny.
Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko 3 kontrakty:
- dostawy do nowego Partnera z USA (na podstawie dwóch dostaw marzec-kwiecień)
- kontrakt z koncernem metalurgicznym z 2016 roku
- nowy przetarg dla grupy firm z branży motoryzacyjnej na dostawy mikrosfery w 2017 i częściowo w 2018r.
to w ujęciu tonażowym tylko te trzy kontakty są o 42% większe niż cała sprzedaż w 2016 roku.

Duże i bardzo duże zamówienia, które w zdecydowanej większości realizowane są w równych częściach przez cały rok, i które są prawie w 100% powtarzalne, to dla firmy produkcyjnej, takiej jak Eko Export są kluczowe, by osiągnąć w sposób stały znaczące przychody miesięczne czy kwartalne i do tego celu drążymy.
Świadczy to też o tym, że nasz produkt jest bardzo poszukiwany na rynku, gdyż bardzo duże firmy czy też koncerny dokonują tylu zmian organizacyjnych i logistycznych, by mieć lepszy , a nie gorszy produkt.
Wynika też z tego fakt, że Spółka nie ma problemów z uplasowaniem swoich produktów na rynkach światowych.

Prezes Zarządu – Jacek Dziedzic