EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Skip Navigation Links.
Zapytania ofertowe
Data 2017-05-08

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr 1/2017 na innowacyjną linię do produkcji i pakowania mieszanek na bazie zróżnicowanych frakcji mikrosfer.

Zapytanie ofertowe

Informujemy, że z powodów proceduralnych anulujemy zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 28.04.2017r. na innowacyjną linię do produkcji i pakowania mieszanek na bazie zróżnicowanych frakcji mikrosfer.

 

Jednocześnie informujemy o zamieszczeniu nowego zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 08.05.2017r. na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji i pakowania mieszanek różnych frakcji mikrosfer.

Zapytanie ofertowe 2/2017

Aktualizacja zapytania ofertowego nr 2/2017

Została dokonana aktualizacja zapytania  ofertowego poprzez doprecyzowanie zapisów:

- rozdział 1 pkt. 9.1.1 – wskazanie kodu CPV i nazwy

- rozdział 1 pkt. 9.1.2 – wskazanie kodu CPV i nazwy

- rozdział 2 pkt. 8, ppkt. 8.1.2.2. – poprzez dodanie zapisu „o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ w wytycznych programowych”

- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – oświadczenia, pkt. 2 poprzez dodanie zapisu „o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ w wytycznych programowych”.

 

Wobec powyższych zmian, aktualizacji uległy terminy:

- rozdział 2 pkt. 4 – termin składania ofert do 12.06.2017 r.

- rozdział  2 pkt. 5.1. data otwarcia ofert.

Zapytanie ofertowe - aktualizacja

Informacja o wyborze oferty z dnia 14.06.2017r.

Zapytanie ofertowe 3/2017

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr 3/2017 zamieszczonym na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1053291

Informacja o wybranym wykonawcy do zapytania nr 3/2017
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1053291

Zapytanie ofertowe 4/2017

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr 4/2017 zamieszczonym na stronie
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1058737

Informacja o wybranym wykonawcy do zapytania nr 4/2017
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1058737

Zapytanie ofertowe 6/2017

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr 6/2017 zamieszczonym na stronie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1073851

Informacja o wyborze oferty z dnia 18.12.2017