EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Trzeci, kolejny przetarg na dostawy mikrosfery dla dużej Grupy z branży metalurgicznej.
Data 2017-05-09

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy informację od firmy doradczej, która organizuje i prowadzi przetarg dla Grupy firm z branży metalurgicznej z dostawami do Europy i USA, że Eko Export zostało zakwalifikowane do ostatniego etapu przetargu.
Poinformowano nas, że próby z nasza mikrosferą w Europie wypadły pozytywnie a próby w USA zostaną zakończone za 4-6 tygodni.
Planowane dostawy do Europy zostały przesunięte na sierpień, a dostawy do USA na listopad. informacje na temat dostaw dostaniemy z miesięcznym wyprzedzeniem.
Odpowiadając na liczne pytania naszych Akcjonariuszy wyjaśniamy pojęcie "przetargu" w branży mikrosfer na świecie.
Nie jest to tylko ustalenie cen, jakości czy też ustalenie terminów dostaw.
Jest to bardziej skomplikowany i długotrwały proces, np. w przypadku Grupy firm z branży motoryzacyjnej trwał prawie 2 lata.
Najczęściej przetarg wiąże się ze zmiana dostawcy, często zmiana rodzaju mikrosfer ( np. z szarej na biała) czy też ze zmianami technologii po stronie odbiorcy. Musi on wszystkie swoje produkty zatwierdzić z kolei u swoich odbiorców. W sytuacji np. firmy z branży motoryzacyjnej są to Koncerny z branży samochodowej ( Mercedes, BMW, Toyota itp.), które z kolei zatwierdzają wszystkie produkty na całym świecie by uzyskać wymagane homologacje.
Nasi odbiorcy mikrosfery muszą zatwierdzić wewnętrznie swoje procesy technologiczne. Badany oczywiście jest też stan techniczny, technologia i kontrola jakości dostawcy, czyli Eko.
Są to jak widać długotrwałe, kosztowne i skomplikowane procesy i często przetargi takie organizują i przeprowadzają zewnętrzne firmy doradcze.
Taka sytuacja np. jest w przypadku Koncernu z branży metalurgicznej. Nasz klient przeprowadza w Eko min. raz w roku własne audyty polegające na kontroli całego procesu produkcyjnego, kontroli jakości itp. Audyty są oceniane. Dlatego też po wygraniu takiego przetargu dostawca jeśli nie będzie miał jakiejś dużej " wpadki" ma zapewnioną, wieloletnią pracę.
Pozyskanie takich klientów to jest olbrzymi sukces, ale też wymagania są ponadprzeciętne.
Przetarg na dostawę mikrosfer (wszystkie trzy ze zamianą mikrosfery z szarej na białą) w Koncernie z branży metalurgicznej trwał ponad 1,5 roku, w Grupie firm z branży motoryzacyjnej prawie 2 lata teraz w grupie firm z branży metalurgicznej trwa troszkę krócej, ale też prawie rok - czyli "dopięcie " tych trzech transakcji, z tak dużymi firmami, we wszystkich trzech przypadkach z dostawami do Europy i USA na przełomie 2016r. do połowy 2017r. to naprawdę duży sukces Eko Export a efekty włożonej w to pracy będą widoczne jeszcze przez wiele lat.
Prezes Zarządu
Jacek Dziedzic