EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 18/2017
Data 2017-05-22

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do dzisiejszego raportu bieżącego nr 18/2017 informującego o rozpoczęciu budowy nowego zakładu na wcześniej zakupionej działce budowlanej o pow. 2,5 ha w Bielsku-Białej przy ul. Świt, sąsiadującej przy obecnym zakładzie produkcyjnym, pragnę poinformować Państwa o aktualnej sytuacji w spółce.
Po kryzysie na światowym rynku mikrosfer, który rozpoczął się w drugiej połowie 2014r. i trwał praktycznie do końca 2016 roku, Zarząd Eko Export musiał zareagować na zaistniałą sytuację i zmienić strategię, a to wymaga czasu. W latach 2013-2014 sprzedaż mikrosfer Eko Export do branży ropy i gazu wynosiła pow. 30% całości sprzedaży. Dzisiaj jest to ok. 10%, ale widać już pewne ożywienie. Spółka przewiduje dalszą współpracę z tą branżą. Rok 2016 i pierwsze półrocze 2017r. jest to okres przejściowy poświęcony wprowadzaniu nowej strategii w życie, przy niewielkich przychodach i słabych wynikach. Spółka zdecydowała się wziąć udział w przetargach na wieloletnie dostawy mikrosfer do Koncernów i dużych Grup firm z branży motoryzacyjnej i branży metalurgicznej. Celem jest zapewnienie Spółce stałych, wieloletnich kontraktów na dostawy mikrosfery frakcji 300 mikronów. Strategia ta przyniosła już efekty, co widać, że nie był to czas stracony. Przychody w 2017 roku, z kwartału na kwartał będą rosły. Zdecydowany przełom nastąpi od początku 2018 roku, gdzie wszystkie kontrakty z wygranych przetargów będą już w pełnym wymiarze realizowane. Rok 2018 powinien przynieść historycznie największe przychody i powrót do zdecydowanie dobrej rentowności.
Ilość mikrosfery do sprzedaży w 2018 jest już spółce znana, i może się ewentualnie tylko zwiększyć. Ilości towaru potrzebnego do zrealizowania zamówień tylko z I półrocza 2018 są bardzo duże. Stałym sposobem działania spółki jest magazynowanie surowca/ towaru potrzebnego do zrealizowania zamówień na pierwsze półrocze kolejnego roku. Towar ten możemy spokojnie przebadać, przepakować bądź ewentualnie poddać procesowi „uszlachetniania”. Wiąże się to ze zgromadzeniem dużych kwot pieniężnych na zakup towaru, jego przywóz do Polski oraz będziemy zmuszeni do wynajęcie powierzchni magazynowych.
Zarząd Emitenta rozważa pozyskanie finansowania w formie dłużnej, w tym w drodze przeprowadzenia oferty prywatnej obligacji na okaziciela, jako częściowe źródło finansowania ww. projektów oraz zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Spółka nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji dotyczącej terminów i form finansowania.
Warto zwrócić uwagę, że po raz pierwszy w historii spółki pewne wieloletnie zamówienia na rok 2018 stanowią, w ujęciu tonażowym, ca 65% całości planowanych dostaw.
Powyższa sytuacja przyspieszyła decyzję o rozpoczęciu budowy nowego zakładu produkcyjnego, a w pierwszej kolejności hal magazynowych.
Kolejnym elementem przyjętej strategii jest budowa nowej linii technologicznej, na którą został już złożony wniosek o dofinansowanie oraz mamy zapewnione finansowanie. Zakończenie tej inwestycji planowane jest na II półrocze 2017r. i znacznie przyczyni się to do realizacji zawartych kontraktów. Projekt linii został wysoko oceniony pod kątem innowacyjności zarówno procesowej, jak i produktowej.
W ostatnim czasie spółka dotarła do fragmentu raportu o prognozach dla światowego rynku mikrosfer w latach 2017-2022. Tłumaczenie tego fragmentu zamieszczamy poniżej.
Wynika z niego, że Eko Export ze swoją strategią wpisała się w 100% w te prognozy, i że tendencje przewidzieliśmy prawidłowo.
Widać także rosnące zapotrzebowanie przemysłu końcowego, do którego swój produkt dostarcza Eko do takich branż jak powłoki, farby i lakiery, materiałów ogniotrwałych lub branży motoryzacyjnej, głównie na rynek USA, który w raporcie został uznany za najbardziej perspektywiczny.
Z zacytowanym fragmencie jest też wspomniany brak kontroli jakości i brak dostępu do źródła, jako główne ograniczenia, co stawia Eko Export w zupełnie innej i uprzywilejowanej pozycji.
Wygranie przetargów i otrzymanie tak dużej ilości zamówień na pewno nie było przypadkowe. To efekt pracy, konsekwencji i docenienia naszych innowacyjnych technologii i procesów, m.in. nigdzie nie stosowany system kontroli jakości.
Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego to logiczna konsekwencja naszych działań.

Z poważaniem
Jacek Dziedzic
Prezes Zarządu