EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Data 2017-06-29

Szanowni Państwo,

Zarząd Emitenta przekazał w dniu dzisiejszym informację o sprzedaży przez Akcjonariuszy Założycieli pewnej części akcji własnych oraz o przekazaniu całości kwot uzyskanych z tych transakcji, jako pożyczek do Spółki z przeznaczeniem na rozwój spółki. Łączna kwota tych pożyczek to ca 3 mln złotych. Zwrot w/w pożyczek nastąpi poprzez zwrot akcji Akcjonariuszom.
W związku ze znaczącym wzrostem zamówień na nasze produkty już od drugiego półrocza 2017 roku, ale głównie na rok 2018 i lata następne, Emitent musi znacząco zwiększyć ilości pozyskania mikrosfer, by tym zamówieniom sprostać.
Jeśli w najlepszym dla Spółki roku 2013 oraz pierwszym kwartale 2014 r. dostarczaliśmy nasze produkty do 7-10 firm, to już obecnie od drugiego półrocza2017 ilość ta wzrosła do 21-23 firm. Nastąpiła też bardzo duża dywersyfikacja jeśli chodzi o branże.
Planujemy zwiększyć pozyskiwanie mikrosfery mokrej z polskiej elektrowni dwukrotnie w stosunku do 2016 roku, a w przypadku mikrosfery suchej z Astany planowany wzrost te 5-6 krotnie zwiększone.
Te ilości mikrosfery wraz z kosztami transportu to duży wydatek finansowy dla Spółki. Eko Export postępuje w ten sposób, że zawsze całość surowca potrzebnego do produkcji na pierwsze półrocze następnego roku sprowadza do Bielska-Białej do końca bieżącego roku.
W związku z planowanym znacząco większymi ilościami sprzedaży naszych produktów zmuszeni zostaliśmy do nowych inwestycji. Już w lipcu rozpoczynamy adaptację części magazynu na halę produkcyjną, gdzie mamy nadzieję w październiku zostanie zamontowana nasza nowa innowacyjna linia produkcyjna.
Otrzymaliśmy już informacje ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, że nasz wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej. Finansowanie (90%) tej linii planujemy w formie leasingu. Od lipca br. też rozpoczynamy prace związane w rozbudową naszego laboratorium. Zostanie ono powiększone o nowe duże pomieszczenie, które musimy adaptować do tego celu, jak też wyposażyć w meble i urządzenia badawcze.
Przyjęliśmy już nowych dodatkowych pracowników do działu exportu, jak też do laboratorium.
Docelowo w nowym planowanym zakładzie (prace projektowe zostały już rozpoczęte – raport bieżący nr 18/2017) na bazie dzisiejszego laboratorium planujemy uruchomić Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, gdyż mamy już dzisiaj dużo nowych, rozpoczętych badań o charakterze innowacyjnym.
 W miesiącach maj-czerwiec mieliśmy w Bielsku-Białej bardzo dużo spotkań zarówno z nowymi, potencjalnymi klientami, jak też z naszym przedstawicielem na rynek Europy Północnej (Skandynawię) oraz z naszym Partnerem z Niemiec.
Spotkanie z Partnerem ze Szwecji już zaowocowało znaczącym wzrostem zamówień na drugie półrocze, jak też konkretnymi planami na rok 2018.
Z parterem z Niemiec spotkaliśmy się w Bielsku-Białej w maju i czerwcu trzykrotnie i tu też wzrost zamówień jest bardzo duży. Jeszcze nigdy w historii Spółki pod koniec pierwszego półrocza bieżącego roku nie mieliśmy takiej ilości potwierdzonych zamówień na rok następny.
Po raz pierwszy też mamy już zapewnioną sprzedaż na następne lata, tj. 2019 i 2020.
Coraz bardziej interesująco wygląda rynek ropy i gazu w USA. Po kryzysie w 2014 roku trwającym prawie do teraz na rynku północno-amerykańskim nie ma już po nim śladu.
Największe koncerny takie jak Schlumberger, Weatherford czy też inne uzyskały wspaniałe rezultaty związane z obniżką kosztów wydobycia oraz zwiększenia wydajności z odwiertów na terenie Zachodniej Kanady i USA.
Te nowe innowacyjne technologie obniżyły koszty operacyjne w blisko 200-stu odwiertach, jak też znajdą one zastosowanie w wierceniach na rynku europejskim w Norwegii, gdzie jeden z Koncernów wykupił już mniejszościowe udziały w lokalnej firmie wiertniczej.
Magazyny z mikrosferą firm wiertniczych są już puste. W branży wydobywczej ropy i gazu widzimy duże zainteresowanie naszymi produktami. Wiąże się to zarówno z tym, że w branży Eko Export jest znane poprzez wieloletnie udziały na konferencjach Oilfield Minerals&Market w Houston, jak też znana jest nasza inwestycja w Astanie.
Koncerny potrzebują teraz produktu dedykowanego dokładnie pod ich aktualne potrzeby. To właśnie już robimy i w tych produktach (tailor made materials) będziemy się specjalizowali. Mamy nadzieję, że efekty tych działań będą szybko widoczne.
Nasze nowe produkty, które już są dostarczane do naszych klientów, producentów wyrobów wytwarzanych w zaawanasowanych procesach technologicznych będą począwszy od drugiego półrocza 2017 r., a głównie od 2018r., stanowiły zdecydowaną większość naszej produkcji.
Wyroby te są zdecydowanie droższe, ale też praktycznie nie wykonalne dla firm, które nie maja takich możliwości technicznych i technologicznych jak Eko.
Finansowanie inwestycji (nowy zakład produkcyjno-magazynowy) jest planowane w oparciu o bankowy kredyt inwestycyjny w ca 90%-tach.
Obecnie oczekujemy na informacje dotyczącą trzeciego przetargu dla Grypy firm z branży metalurgicznej.
W ostatnim okresie czasu otrzymujemy bardzo duże ilości informacji mailowych świadczących o zainteresowaniu naszymi produktami. Mamy kolejnych potencjalnych Partnerów do sprzedaży naszych produktów na nowych bardzo ciekawych rynkach takich jak np. Azja-Pacyfik.
Liczymy, że ilość zamówień zarówno na drugie półrocze, jak też na rok 2018 ulegnie dalszemu zwiększeniu a co się z tym wiąże wzrośnie ilość potrzebnego surowca, ale jesteśmy przekonani, że znajdziemy środki finansowe na te cele.
Z poważaniem
Jacek Dziedzic – Prezes Zarządu