EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Skip Navigation Links.
Eko Export S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Data 2018-01-04
Eko Export S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Opracowanie innowacyjnego produktu o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej na bazie mikrosfer”.

Celem projektu jest opracowanie technologii produkcji i wdrożenie innowacyjnego materiału pod nazwą TytanSpheres, uzyskiwanego z dostępnych na rynku mikrosfer. Nowy produkt będzie spełniał restrykcyjne wymagania jakościowe, co rozszerzy możliwości wykorzystania mikrosfer w przemyśle wydobywczym. Jednym z podstawowych wymagań stawianych handlowym mikrosferom jest ich wytrzymałość mechaniczna. Oznaczenie wytrzymałości mechanicznej mikrosfer polega podawaniu ich działaniu ciśnienia o wartości 2,05MPa przez czas 15 minut. Miarą wytrzymałości na ściskanie mikrosfer jest udział frakcji lżejszej od wody wyrażony w procentach masowych po próbie ciśnieniowej. Naturalne mikrosfery wyodrębniane z popiołów lotnych oferowane aktualnie na rynku posiadają wytrzymałość na poziomie 35-48% m/m. W założonym celu projektu przewidziano opracowanie technologii produkcji materiału o nazwie TytanSpheres, dla którego udział frakcji lżejszej od wody po próbie ściskania wynosił będzie >=60% m/m.

Uzyskanie innowacyjnego materiału pod nazwą TytanSpheres, cechującego się wyjątkowymi parametrami fizykochemicznymi będzie wymagało przeprowadzenia prac badawczych obejmujących: - analizę składu ziarnowego, gęstościowego, chemicznego i fazowego dostępnych surowców mikrosferowych,
  • określenie zależności pomiędzy wybranymi parametrami fizykochemicznymi a składem ziarnowym, gęstościowym, chemicznym i fazowym dostępnych surowców mikrosferowych,
  • opracowanie koncepcji nowego procesu technologicznego pozwalającego produkować innowacyjny materiał pod nazwą TytanSpheres,
  • optymalizację parametrów nowego procesu technologicznego, który pozwoli produkować TytanSpheres w dużych ilościach przy zachowaniu stabilnej jakości produktu końcowego.
Efektem przeprowadzonych badań będzie koncepcja modyfikacji procesu technologicznego przygotowania oraz uszlachetniania surowca mikrosferowego pozwalającego uzyskać super wytrzymały pod względem mechanicznym materiał – TytanSpheres.