EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Skip Navigation Links.
Raporty - 2018 rok
Data 2018-01-18

Raport bieżący nr 36/2018 z dnia 27.12.2018r.
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Powiadomienie DAZI Investment
Powiadomienie Z. Bokun

Raport bieżący nr 35/2018 z dnia 27.12.2018r.
Wstępne przychody za IV kwartał i cały 2018 rok.

Raport bieżący nr 34/2018 z dnia 14.12.2018r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 11 stycznia 2019r.
Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Spółka/Walne zgromadzenia

Raport bieżący nr 33/2018 z dnia 07.12.2018
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 07.12.2018r.

Raport bieżący nr 32/2018 z dnia 07.12.2018
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07.12.2018r.
Podjęte uchwały

Raport bieżący nr 31/2018 z dnia 03.12.2018
Potwierdzenie zamówienia od naszego Przedstawiciela handlowego z Niemiec na dostawy mikrosfery do czternastu odbiorców z Europy Zachodniej na rok 2019.

Raport bieżący nr 30/2018 z dnia 30.11.2018
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Powiadomienie

Raport bieżący nr 29/2018 z dnia 26.11.2018
Zamówienie na dostawy mikrosfer na rynek Europy Północnej (Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania) na rok 2019.

Raport bieżący nr 28/2018 z dnia 19.11.2018
Zamówienie od Koncernu z branży metalurgicznej z Niemiec na rok 2019.

Raport bieżący nr 27/2018 z dnia 14.11.2018
Zamówienie na rok 2019 od wieloletniego Partnera z Niemiec (branża wypełniaczy) na dostawę mikrosfer.

Raport bieżący nr 26/2018 z dnia 13.11.2018
Otrzymanie zamówienia na 2019 rok od firmy 3AComposites GmbH, Niemcy.

Raport bieżący nr 25/2018 z dnia 09.11.2018
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 7 grudnia 2018r.
Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Spółka/Walne zgromadzenia

Raport bieżący nr 24/2018 z dnia 08.11.2018r.
Podpisanie umowy wstępnej dotyczącej rozpoczęcia współpracy na lagunie Elektrowni Gres-1 i Gres-2 w Ekibastuzie należącej do Holdingu Energetycznego Samruk-Energo S.A.

Raport bieżący nr 23/2018 z dnia 31.10.2018r.
Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz zaliczkowa wpłata na poczet akcji nowej emisji w wysokości ca 2,9 mln złotych.

Raport bieżący nr 22/2018 z dnia 31.10.2018r.
Przedterminowa spłata zobowiązań.

Raport bieżący nr 21/2018 z dnia 30.10.2018r.
Przedterminowa spłata kredytów.

Raport bieżący nr 20/2018 z dnia 29.10.2018r.
Wykup Obligacji serii A.

Raport bieżący nr 19/2018 z dnia 01.10.2018r.
Wstępne przychody za III kwartał 2018r.

Raport bieżący nr 18/2018 z dnia 05.09.2018r.
Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący nr 17/2018 z dnia 06.08.2018r.
Podpisanie znaczącej umowy na pozyskiwanie mikrosfer.

Raport bieżący nr 16/2018 z dnia 09.07.2018r.
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Powiadomienia

Raport bieżący nr 15/2018 z dnia 09.07.2018r.
Doubezpieczenie Obligacji serii A.

Raport bieżący nr 14/2018 z dnia 02.07.2018r.
Wstępne przychody za I półrocze 2018r.

Raport bieżący nr 13/2018 z dnia 21.06.2018
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 20.06.2018r.

Raport bieżący nr 12/2018 z dnia 21.06.2018
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.06.2018r.
Podjęte uchwały

Raport bieżący nr 11/2018 z dnia 28.05.2018r.
Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku.

Raport bieżący nr 10/2018 z dnia 25.05.2018r.
Sprostowanie biegłego rewidenta do sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Eko Export S.A.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 9/2018 z dnia 23.05.2018r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 20 czerwca 2018r.
Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Spółka/Walne zgromadzenia.

Raport bieżący nr 8/2018 z dnia 21.05.2018r.
Otrzymanie pierwszego zamówienia na dostawy mikrosfer od największej firmy z branży usług eksploatacji pól naftowych na świecie.

Raport bieżący nr 7/2018 z dnia 29.04.2018r.
Opóźnienie przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eko Export za rok 2017.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 6/2018 z dnia 25.04.2018r.
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2017r.

Raport bieżący nr 5/2018 z dnia 03.04.2018r.
Wstępne przychody za I kwartał 2018 roku.

Raport bieżący nr 4/2018 z dnia 14.03.2018r.
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu unijnego.

Raport bieżący nr 3/2018 z dnia 12.02.2018r.
Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący nr 2/2018 z dnia 01.02.2018r.
Przychody ze sprzedaży za styczeń 2018r.

Raport bieżący nr 1/2018 z dnia 18.01.2018r.
Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku.