EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Skip Navigation Links.
Raporty - 2019 rok
Data 2019-01-09

Raport bieżący nr 52/2019 z dnia 27.12.2019r.
Wstępne przychody za IV kwartał i cały 2019 rok.

Raport bieżący nr 51/2019 z dnia 06.12.2019r.
Potwierdzenie zamówienia na dostawy mikrosfery dla Partnera z branży odlewniczej na 2020 rok.

Raport bieżący nr 50/2019 z dnia 02.12.2019r.
Zwiększenie zaangażowania Emitenta w kapitale zakładowym w spółce zależnej Eko Sphere KZ.

Raport bieżący nr 49/2019 z dnia 25.11.2019r.
Podpisanie kolejnego aneksu do kontraktu z Koncernem Halliburton na 2020 rok.

Raport bieżący nr 48/2019 z dnia 22.11.2019r.
Korekta raportu rocznego Eko Export oraz Grupy Kapitałowej Eko Export za 2018 rok.

Raport bieżący nr 46/2019/k z dnia 22.11.2019r.
Korekta raportu bieżącego nr 46/2019.

Raport bieżący nr 47/2019 z dnia 21.11.2019r.
Otrzymanie zamówienia od Partnera holenderskiego z branży ropy i gazu na 2020 rok.

Raport bieżący nr 46/2019 z dnia 20.11.2019r.
Podpisanie umowy przedstawicielskiej na sprzedaż mikrosfery na rynku Europy Południowej (Hiszpania, Portugalia, Francja, Włochy) począwszy od 2020 roku.

Raport bieżący nr 45/2019 z dnia 14.11.2019r.
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2019r.

Raport bieżący nr 44/2019 z dnia 04.11.2019r.
Potwierdzenie zamówienia od naszego Przedstawiciela handlowego z Niemiec na dostawy mikrosfery na rynek Europy Zachodniej i USA na 2020 rok.

Raport bieżący nr 43/2019 z dnia 23.10.2019r.
Potwierdzenie zamówienia na wysoko przetworzoną mikrosferę od wieloletniego Partnera handlowego z Niemiec - branża budowlana.

Raport bieżący nr 42/2019 z dnia 22.10.2019r.
Pozyskanie nowego, znaczącego Partnera handlowego na dostawy mikrosfer w 2020 roku na rynek Europy Południowej.

Raport bieżący nr 41/2019 z dnia 09.10.2019r.
Podpisanie aneksów do umów kredytowych zawartych z ING Bank Śląski S.A. - uzupełnienie raportu.

Raport bieżący nr 40/2019 z dnia 04.10.2019r.
Podpisanie aneksów do umów kredytowych zawartych z ING Bank Śląski S.A.

Raport bieżący nr 39/2019 z dnia 30.09.2019r.
Wstępne przychody za III kwartał 2019 roku.

Raport bieżący nr 38/2019 z dnia 23.09.2019r.
Zamówienie z Koncernu z branży odlewniczej (kapitał szwajcarski) na rok 2020.

Raport bieżący nr 37/2019 z dnia 19.09.2019r.
Zamówienie na dostawy mikrosfer na rynek Europy Północnej (Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania) na rok 2020.

Raport bieżący nr 36/2019 z dnia 28.08.2019r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 35/2019 z dnia 09.08.2019r.
Korekta skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku Grupy Kapitałowej Eko Export S.A.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 34/2019 z dnia 31.07.2019r.
Wznowienie obrotu akcjami Spółki.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 33/2019 z dnia 30.07.2019r.
Sprostowanie biegłego rewidenta do sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania Eko Export S.A.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 32/2019 z dnia 30.07.2019r.
Potwierdzenie przez Emitenta pierwszego zamówienia dotyczącego dostaw do Partnera z Niemiec na rok 2020 oraz otrzymanie zaliczki na zakup surowca potrzebnego do zrealizowania tego zamówienia.

Raport bieżący nr 31/2019 z dnia 29.07.2019r.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.07.2019r.
Podjęte uchwały

Raport bieżący nr 30/2019 z dnia 29.07.2019r.
Korekta raportu rocznego Grupy Kapitałowej Eko Export S.A. za 2018 rok.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 29/2019 z dnia 28.07.2019r.
Podpisanie aneksu do umowy z biegłym rewidentem.

Raport bieżący nr 28/2019 z dnia 26.07.2019r.
Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 26.07.2019r. oraz przerwa w obradach ZWZA.
Podjęte uchwały

Raport bieżący nr 27/2019 z dnia 24.07.2019r.
Podpisanie aneksu do umowy z biegłym rewidentem.

Raport bieżący nr 26/2019 z  dnia 24.07.2019r.
Korekta raportu rocznego Eko Export S.A. za 2018 rok
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 25/2019 z dnia 01.07.2019r.
Wstępne przychody za I półrocze 2019r.

Raport bieżący nr 24/2019 z dnia 28.06.2019r.
Treść uchwał podjętych przez ZWZA oraz przerwa w obradach ZWZA z dnia 28.06.2019r.
Podjęte uchwały na ZWZA

Raport bieżący nr 23/2019 z dnia 19.06.2019r.
Podpisanie aneksu do umowy z biegłym rewidentem.

Raport bieżący nr 22/2019 z dnia 31.05.2019r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 28 czerwca 2019r.
Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Spółka/Walne zgromadzenia.

Raport bieżący nr 21/2019 z dnia 29.05.2019r.
Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmian w statucie.
Tekst jednolity statutu.

Raport bieżący 20/2019 z dnia 02.05.2019r.
Zawieszenie obrotu akcjami Spółki.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 19/2019 z dnia 26.04.2019r.
Odpis na utratę wartości udziałów w spółce OMEGA Minerals Trading and Investment.

Raport bieżący nr 18/2019 z dnia 24.04.2019r.
Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący nr 17/2019 z dnia 10.04.2019r.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr 16/2019 z dnia 10.04.2019r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 10.04.2019r.

Raport bieżący nr 15/2019 z dnia 10.04.2019r.
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.04.2019r.
Podjęte uchwały, Nowy Regulamin RN

Raport bieżący nr 14/2019 z dnia 01.04.2019r.
Wstępne przychody za I kwartał 2019 roku.

Raport bieżący nr 13/2019 z dnia 22.03.2019r.
Zmiany w strukturze grupy kapitałowej Emitenta.

Raport bieżący nr 12/2019 z dnia 15.03.2019r.
Proponowana zmiana statutu Emitenta.

Raport bieżący nr 11/2019 z dnia 15.03.2019r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 10 kwietnia 2019r.
Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Spółka/Walne zgromadzenia.

Raport bieżący nr 10/2019 z dnia 28.02.2019r.
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych Spółki Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 9/2019 z dnia 27.02.2019r.
Podjęcie uchwały przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 8/2019 z dnia 26.02.2019r.
Strategiczne partnerstwo w Kazachstanie.

Raport bieżący nr 7/2019 z dnia 19.02.2019
Rejestracja akcji emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Raport bieżący nr 6/2019 z dnia 07.02.2019
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Powiadomienie A. Bokun
Powiadomienie J. Dziedzic
Powiadomienie Z. Bokun

Raport bieżący nr 5/2019 z dnia 07.02.2019
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału i zmian w statucie Emitenta.
Aktualny statut

Raport bieżący nr 4/2019 z dnia 11.01.2019
Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.

Raport bieżący nr 3/2019 z dnia 11.01.2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 11.01.2019r.

Raport bieżący nr 2/2019 z dnia 11.01.2019
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11.01.2019r.
Podjęte uchwały

Raport bieżący nr 1/2019 z dnia 09.01.2019r.
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Powiadomienie A.Bokun