EKO EXPORT
O firmieRelacje InwestorskieAktualnościOfertaGaleriaDotacje UEKontakt
LIDER EUROPEJSKIEGO RYNKU MIKROSFERY
Aktualności
Data 2020-03-25
Działania Eko Export SA w sytuacji związanej z pandemią CORONAVIRUS COVID19


Drodzy kontrahenci,

W świetle zaistniałej sytuacji w Polsce i na świecie, związanej z pandemią koronawirusa (COVID-19), w celu zagwarantowania ciągłości działania usług oraz w  trosce o bezpieczeństwo zarówno Pracowników, jak i Partnerów Biznesowych, firma Eko Export SA pragnie poinformować o wpływie zaistniałej sytuacji na naszą działalność oraz o podejmowanych przez nas krokach dotyczących obecnej nadzwyczajnej sytuacji.

Status aktualnej sytuacji w Eko Export S.A. :
- Eko Export S.A otrzymuje bezproblemowo dostawy surowca zarówno z Kazachstanu, jak i z  Polski
- Na bieżąco monitorujemy sytuację na rynku transportowym, aby bez zakłóceń realizować i odbierać dostawy,
- Nasz Zakład w Polsce pracuje non-stop, prace kontynuowane są nieprzerwanie, a my jesteśmy zobowiązani do zapewniania stałej obsługi.
- Część pracowników biurowych pracuje „rotacyjnie” w trybie zdalnym w domu, aby zminimalizować liczebność osób w biurze i zniwelować możliwość zakażenia
- Wyniki sprzedaży w pierwszym kwartale 2020 r. są na wysokim poziomie.

Wdrożone środki ostrożności we wszystkich naszych biurach i zakładzie dotyczące CORONAVIRUS COVID19:
- Wyznaczyliśmy zespół osób dedykowanych do koordynowania wszelkich działań związanych z zarządzaniem obecną sytuacją. (?)
- Postępujemy zgodnie ze wszystkimi zaleceniami i wytycznymi Światowego Organizacji Zdrowia (WHO)
- Wszyscy Pracownicy firmy Eko Export SA otrzymali pakiet informacji z zaleceniami, mającymi na celu zminimalizowanie możliwości zarażenia się koronawirusem oraz instrukcję postępowania w przypadku ewentualnego kontaktu z osobami zainfekowanymi.
- W celu utrzymania ciągłości, bezpieczeństwa oraz wysokiej jakości obsługi naszych Partnerów Biznesowych, firma Eko Export SA zdecydowała się w możliwych obszarach wprowadzić model rotacyjnej pracy zdalnej.

Na chwilę obecną firma Eko Export SA od strony organizacyjnej, proceduralnej i infrastruktury technicznej podjęła możliwe działania przygotowawcze do pracy w tych szczególnych warunkach. O wszelkich nowych okolicznościach będziemy informować na bieżąco.

Zarząd Eko Export S.A.

Data 2020-03-16

Szanowni Akcjonariusze,

W związku z licznymi pytaniami skierowanymi do Spółki w sprawie ograniczenia w transporcie i zamykania granic, informujemy że transport towarów jest dalej dopuszczony do przekraczania granic. Towar z Kazachstanu m.in. z naszego zakładu Eko Sphere KZ będzie mógł przyjechać do Polski.

Na dowód tego poniżej przedstawiamy zdjęcie z dzisiejszego załadunku (16.03.2020) mikrosfery do Polski.

Z poważaniem
Jacek Dziedzic – Prezes Zarządu

Zdjęcie